Nita Silverspjuth - Executive Search Consultant | B+C
Nita Silverspjuth

Nita Silverspjuth

Nita Silverspjuth har över 30 års erfarenhet från näringslivet i olika roller, bland annat som chef och Vd. Med utbildning inom marknadsekonomi och ledarskap tar hon passionerat företag och människor till nästa nivå. Med bakgrund från Västsvenska Handelskammaren och 10 år som egenföretagare inom organisationsutveckling på ledningsnivå, har Nita goda kunskap om företagens utmaningar. Specialistkunskaper i att förstå människors beteenden gör hennes arbete med assessments för management-teams framgångsrikt. Med ett betydande nätverk har hon stora möjligheter att hitta en bra match. Nita är certifierad i flera arbetspsykologiska tester och personlighetsbedömning.

KONTAKT

+46 736 847 091

nita.silverspjuth@badenochandclark.se

LinkedIn: linkedin.com/in/nitasilverspjuth