Sekretesspolicy | Badenoch + Clark

Sekretesspolicy

Badenoch and Clark Sweden (“Badenoch and Clark”, "B+C", “vi” eller “oss”) är beslutna att skydda och respektera din sekretess. Denna policy (tillsammans med andra dokument som hänvisas till häri) beskriver vilken personlig information vi samlar in från dig och hur vi behandlar din personliga information.


Personlig information vi kan samla in från dig

 • Vi samlar in personlig information vid dina besök på webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar, innehåll från undersökningar och kontaktformulär och annan kommunikationsdata och resurserna du får åtkomst till. Vår insamling av denna personliga information gör ditt besök på webbplatsen enklare i framtiden eftersom vi kommer att kunna föreslå innehåll som är relevant för dig baserat på platsen du får åtkomst till webbplatsen från.
 • Vi kommer att samla in all information du tillhandahåller oss när du använder våra kontaktformulär (t.ex. “Kontakt”, “Skicka ett meddelande till oss”, “Få finansiella uppdateringar”, eller “Kontakta oss om att arbeta tillsammans”). Tillhandahållandet av din personliga information via våra kontaktformulär är inte ett lagstadgat eller kontraktsenligt krav, men observera att fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska fält, därför att vi behöver denna information för att uppfylla eller svara på din begäran. Annan information eller personlig information som du delar med oss när du fyller i våra kontaktformulär sker efter ditt gottfinnande. Om du kontaktar oss, kommer vi att registrera den korrespondensen.
 • Vi använder din personliga information för att skicka direkt marknadsföring via e-post till dig när du anmäler dig för detta ändamål i det relevanta kontaktformuläret. Du kan avanmäla dig från att motta framtida marknadsföringskommunikation när som helst.
 • Vi kan också lagra cookies som anges mer utförligt i vår Cookiepolicy

Hur vi använder din personliga information

Din personliga information kommer att samlas in och hanteras av oss för följande syften:

 • för att skräddarsy innehåll och resurser så bra som möjligt enligt dina preferenser.
 • för att svara på dina förfrågningar eller frågor när du kontaktar oss.
 • för att skicka annan information till dig– som t.ex. Badenoch and Clarks kommande evenemang eller nyhetsbrev – som kan vara av intresse för dig.
 • för att hjälpa oss skapa, publicera och förbättra innehåll som är mest relevant för dig.
 • för att säkerställa att inehållet som tillhandahålls via webbplatsen presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din enhet.
 • för att göra det möjligt för dig att delta i interaktiva funktioner på vår webbplats, när du väljer att göra det.
 • för att ytterligare utveckla och förbättra webbplatsen och systemen för att betjäna dig bättre.

Vår användning av din information som beskrivs ovan är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning därför att den:

 • är nödvändig för våra legitima intressen för att uppfylla de syften som anges ovan, och sådana intressen i varje enskilt fall inte åsidosätts av dina sekretessintressen;
 • i vissa fall är nödvändig för att uppfylla vårt juridiska och lagstadgade ansvar, som t.ex. röjande till myndigheter, tillsynsmyndigheter eller offentliga myndigheter; eller
 • i vissa fall är nödvändig för genomförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse och, när vi använder särskilda kategorier av personlig information, nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara lagliga krav eller där behandlingen rör personlig information som uppenbart är allmänt tillgänglig;
 • under begränsade omständigheter behandlas med ditt samtycke som vi erhåller från dig emellanåt, som t.ex. när du väljer att du vill motta marknadsföringskommunikation och nyheter via e-post.

Vi fattar inte några automatiska beslut uteslutande på automatisk behandling, inklusive profilering, som ger juridiska effekter som rör dig eller på liknande sätt avsevärt påverkar dig.

Vi kommer att hålla din information under den kortare av den erforderliga perioden för att uppfylla vårt juridiska och lagstadgade ansvar. Kvarhållningsperioden för din personliga information beror på respektive syfte som informationen som behandlas för och respektive verktyg sådan personlig information behandlas i. Det är inte möjligt att ange de olika kvarhållningsperioderna i en rimligt begriplig form enligt denna policy. Kriterierna som används för att fastställa den tillämpliga kvarhållningsperioden är att vi kommer att behålla den personliga informationen som anges i denna policy så länge som det är (i) nödvändigt för respektive syfte, (ii) är nödvändigt för att utföra vår affärsrelation med dig (iii) du har samtyckt till det, och/eller (iv) det krävs av lagstadgade kvarhållningslagar.


Delning med tredje parter

För att möjliggöra vår effektiva användning av din information, och att tillhandahålla innehållet till dig och/eller resurser, röjer vi din information till tredje eparter. Men detta röjande sker endast under följande omständigheter:

 • Till leverantörer, entreprenörer och agenter: emellanåt kan vi anlita eller använda andra företag och personer för att utföra funktioner för vår räkning. Bland exemplen är hostingen och/eller underhållet av webbplatsinnehåll, eller tillhandahållandet av visa funktioner på webbplatsen, tillhandahållandet av marknadsföringstjänster eller för att på din begäran tillhandahålla finansiella uppdateringar. Dessa leverantörer är baserade på följande platser: EU/EEA och USA. Sådana mottagare kommer endast att ha åtkomst till din personliga information som de behöver för att utföra sina funktioner, och har inte tillstånd att använda sådan personlig information för några andra syften. Dessa mottagare kommer att omfattas av kontraktsenliga konfidentialitetsskyldigheter.
 • Till andra enheter som tillhör Adecco-koncernen n (dvs. företag som direkt eller indirekt kontrolleras av Adecco). En lista över Adeccos koncernföretag inkluderas här https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/ inklusive deras leverantörer, entreprenörer och representanter, som kan vara involverade i tillhandahållandet av webbplatsen eller innehållet, så att vi kan betjäna dig bättre eller, helt enkelt svara på dina förfrågningar (t.ex. när du använder formuläret kontakta oss).
 • Till offentliga myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter om vi fastställer efter eget gottfinnande att vi har lagstadgad skyldighet att göra det.

IP-adresser och cookies

Vi samlar in information om din dator, inklusive (där det är tillämpligt) din IP-adress, operativsystem och typ av webbläsare, för systemadministration. Detta är statistiska data om våra användares surfningsbeteende och -mönster och identifierar inte dig eller någon person.

Av samma skäl kan vi erhålla information om din allmänna internetanvändning genom att använda en cookiefil som lagras på din enhet. Cookies hjälper oss förbättra webbplatsen och leverera ett bättre och mer personligt innehåll. För mer information om vår användning av cookies på webbplatsen, läs vår Cookiepolicy.

Om din dator delas med andra människor, råder vi dig att inte välja alternativet “kom ihåg mina uppgifter” när det valet ges av webbplatsen.


Var din personliga information lagras och behandlas

Som beskrivs i stycket ovan “Delning med tredje parter”, delar vi din personliga information med följande:

 • Tredjepartsleverantörer, leverantörer eller representanter: när vi använder tredjepartsleverantör, entreprenör eller representant, förblir din personliga information under vår kontroll och vi har kontroller på plats för att säkerställa att din personliga information är tillräckligt skyddad.
 • Andra företag i Adecco-koncernen: : vi har ingått en överenskommelse i hela koncernen för att säkerställa att din personliga information fortsätter omfattas av ett adekvat skydd.

Vi strävar efter att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna policy.


Överför vi dina uppgifter utanför den europeiska unionen?

Din personliga information kan överföras och behandlas i ett eller flera andra länder, i eller utanför den europeiska unionen. Vi ska endast överföra dina uppgifter utanför EU till länder som Europeiska kommissionen anser ger dig ett adekvat skydd eller när Adecco-koncernen har lämpliga skyddsåtgärder på plats för att försöka skydda sekretessen för din information. Dessa länder inkluderar för närvarande USA.


Datasäkerhet

Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, bör du vara medveten om att överföringen av information via internet inte är helt säker och vi kan inte garantera säkerheten för din personliga information som överförs till webbplatsen eller någon tredje part; av denna orsak, sker all överföring på din egen risk. Vi kommer att använda strikta processuella förfaranden och adekvata, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, ändring, radering eller överföring av denna personlig information.


Dina rättigheter, hur du får åtkomst, korrigerar och raderar din personliga information

Under gällande dataskyddslagar, har du följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst och till att få en kopia av din personliga information: Du har rätt att begära bekräftelse av om vi behandlar någon av din personliga information. Där så är fallet, kan du få åtkomst till din personliga information och till viss information om hur den behandlas. I vissa fall kan du be oss tillhandahålla en elektronisk kopia av din information.
 • Rätt att korrigera din personliga information: Om du kan visa att personlig information vi har om dig inte är korrekt, kan du be att denna information uppdateras eller korrigeras på annat sätt.
 • Rätt att glömmas bort/få uppgifter raderade: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personliga uppgifter raderade. Du kan göra en sådan förfrågan när som helst och Badenoch and Clark kommer att göra en bedömning av om din begäran ska beviljas, men denna rättighet kan omfattas av lagliga rättigheter eller skyldigheter vi kan ha att behålla uppgifter. För situationer där vi i enlighet med lagen, fastställer att din begäran att få din personliga information raderad måste beviljas, kommer Badenoch and Clark att göra det utan oskäligt dröjsmål.

För att utöva dina rättigheter, kan du kontakta oss på följande adress: gdpr@adecco.se.

I den utsträckning vår behandling av din personliga information baseras på ditt samtycke, har du också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallande av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten i eventuell behandling baserad på ditt samtycke innan mottagande av sådant återkallande skett.

Du kan också lämna in ett klagomål om vår behandling av din personliga information till din lokala dataskyddsmyndighet.


Marknadsföringskommunikation

Vi kommer endast att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post om du ger ditt samtycke till att vi får göra det.

Vi kommer vanligtvis att erbjuda en kryssruta på formulären vi använder för att samla in din personliga information där du, om du samtycker till att motta marknadsföringskommunikation, måste markera rutan. När vi har skickat marknadsföringskommunikation till dig via e-post, kan du välja att inte motta mer marknadsföringskommunikation genom att klicka på funktionen “sluta prenumerera” eller “avanmäl” i e-postmeddelandet. Därutöver kan du också utöva din rätt att avanmäla dig när som helst genom att kontakta oss på gdpr@adecco.se och uppge följande information: ditt namn, din e-postadress, ett kontakttelefonnummer, marknadsföringskommunikationen du vill avanmäla dig från att mottta.


Ändringar av denna policy

Villkoren i denna policy kan ändras emellanåt. Vi publicerar alla väsentliga ändringar av denna policy genom meddelanden antingen på denna webbplats eller genom att kontakta dig via andra kommunikationskanaler.


Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar avseende denna policy är välkomna och ska ställas till Adecco Sweden AB (556447–2677) med tillhörande bifirmor och dotterbolag, Box 1570, 171 29 SOLNA. E-post: gdpr@adecco.se

Du använder också dessa kontaktuppgifter om du begär en kopia av mekanismer som rör en specifik överföring av din personliga information.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Karriärsmöjligheter

Välkommen att lämna en öppen ansökan hos Badenoch + Clark

Executive Services

B+C hjälper till med att hitta er nästa framtida ledare

Kom i kontakt med oss

Varmt välkommen att komma i kontakt med oss.