Wenche Kristiansen - Manager Public Sector | B+C
Badenoch and clark Wenche Kristiansen

Kristiansen har jobbet i rekrutteringsbransjen siden 1997. Gjennom hele karrieren har hun jobbet med leder- og spesialiststillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning – både i sentral- og lokal forvaltning så vel som etater, tilsyn og direktorater.

Siden 2009 har Kristiansen primært jobbet mot offentlig sektor, hun har opparbeidet seg god kjennskap til statens krav til rekruttering/tilsetting. I dette ligger kjennskap til forvaltningslov, offentlighetslov og tjenestemannsloven med tilhørende forskrifter.

Kristiansen har solid erfaring med utvelgelse av kandidater, gjennomføring av intervjuer og rapportskriving på alle nivåer gjennom sine ansettelser for blant annet Statens lånekasse, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Tolldirektoratet, Norsk Vann, Porsgrunn kommune og Undervisningsbygg. Kristiansen er sertifisert bruker på flere psykometriske testverktøy.


Kontakt

+ 47 922 83 756

wenche.kristiansen@badenochandclark.no

LinkedIn

 

Møt resten av teamet

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.