Outsourcing av rekryteringsprocessen | B+C
werving en selectie Consulting Exit Badenoch + Clark

Executive Services

Viktiga beslut kräver professionella och drivande samarbetspartners.

Vi anpassar vår rekryteringsprocess efter era behov för att leverera de bästa kandidaterna

Genom att noggrant anpassa rekryteringsprocessen utefter era behov kan vi hjälpa er att identifiera, attrahera och rekrytera de bästa kandidaterna.

Vi hjälper organisationer att bygga framgångsrika och specialiserade team och tar hand om hela processen – från uppstartsmöten med kandidater och kunder, till anställning och uppföljning.

Vår ambition är att föra samman företag med rätt kandidater genom vårt stora nätverk.

Assessment

Ta rätt beslut – innan ni möter era kandidater

Med hjälp av vår noggranna urvalsmetod och våra avancerade psykometriska bedömningar ser vi till att ni träffar rätt kandidater.

Våra marknadsanpassade tester ger dig förståelse för kandidaters drivkrafter, attityder och beteenden – och vilka resultat de kommer uppnå inom er organisation.

Vi ger er också en balanserad och tydlig bild av en kandidats lämplighet för högre lednings- och chefspositioner.

Second Opinion

Kvalitetssäkra era kandidater och processer

B+C hjälper er att få en djupare förståelse av slutkandidaterna och säkerställa vem som är mest kvalificerad till tjänsten i eran interna rekryteringsprocess.

Genom objektiva metoder och psykometriska tester analyserar vi era slutkandidater och sätter dem i relation till tjänstens kravprofil gällande kompetenser, personlighet och egenskaper.

Vi kan erbjuda Second opinion med flera olika element, beroende på eran målsättning samt vad era behov är.

Start a Conversation

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Karriärsmöjligheter

Välkommen att lämna en öppen ansökan hos Badenoch + Clark

Executive Services

B+C hjälper till med att hitta er nästa framtida ledare

Kom i kontakt med oss

Varmt välkommen att komma i kontakt med oss.