Jan-Petter Westlie - Manager Executive Search | B+C
Jan-Petter Westlie | B+C

Jan-Petter Westlie har over 25 års erfaring med rekruttering, kombinert med toppledererfaring fra store internasjonale selskaper som IBM og Rank Xerox/Xerox.

Han har også ledet rekrutteringsselskaper fra 1994 fram til 2016, og har sittet i styret i et ledende internasjonalt selskap; Horton Group International Ltd og ledet de siste to årene styrearbeidet som styrets leder en større omstillingsprosess internasjonalt.

De senere årene har Westlie fokusert primært på å bistå selskaper med rekruttering til styrer, toppledere og ledergrupper samt andre forretningskritiske løsninger.

Han har også bistått selskaper i tidlig fase, gjerne med disruptiv teknologi, med å indentifisere og ansette særs krevende kompetanse bl.a. hvor søk etter kandidater må foregå internasjonalt. Westlie har initiert et prosjekt i samarbeid med Simula Garage (eid av Kunnskapsdepartementet) der han bistår gründer selskapene med å skaffe tung styrekompetanse. Dette arbeidet øker selskapets mulighet for å lykkes og utføres kostnadsfritt for både det enkelte selskap og Simula.


Kontakt

jan-petter.westlie@badenochandclark.no

LinkedIn

 

Møt resten av teamet

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.