Potentieel > achtergrond: Het belang van skill-based hiring | Badenoch + Clark
potentieel achtergrond

Potentieel > achtergrond: Het belang van skill-based hiring

Wat geeft een kandidaat een voorsprong op anderen? Is het een mooi diploma? Een CV met een eindeloze lijst van Fortune 500 bedrijven? Experts suggereren nu dat er een verschuiving kan plaatsvinden bij het aanwerven van personeel, waarbij de focus ligt op potentieel in plaats van achtergrond.

Gepubliceerd op 14 december 2023

Talent aantrekken en behouden is essentieel in een concurrerende arbeidsmarkt, maar werkgevers moeten wel weten naar wie en wat ze op zoek zijn.  

Skills worden een steeds belangrijkere indicator van talent volgens HR-leiders, die zeggen dat competenties en creativiteit de komende 20 jaar van vitaal belang zullen zijn voor hun rekruteringsinspanningen.  

'Skill-based hiring’ is het volgende grote ding, maar het is meer dan alleen een trend, het is een fundamentele verschuiving naar betere, rechtvaardigere aanwerving die de juiste vacatures voorlegt aan de juiste mensen. Het is precies hoe het klinkt: de vaardigheden van een kandidaat krijgen voorrang op hun kwalificaties of arbeidsverleden. 

De kwalificaties en eerdere werkervaring van mensen zijn vaak het gevolg van omstandigheden waar ze geen invloed op hebben. Sommige mensen hebben niet de kans gehad om naar de universiteit te gaan en nog veel meer mensen zijn uitgesloten van bepaalde industrieën en functies door een gebrek aan loopbaantrajecten. Bovendien suggereren sommige onderzoeken dat traditionele indicatoren - zoals specifieke ervaringsjaren - niet altijd de beste manier zijn om te voorspellen of een kandidaat geschikt is voor een functie. 

Een benadering waarbij vaardigheden op de eerste plaats komen, betekent dat werkgevers meer diverse ervaringen op een eerlijke manier kunnen beoordelen en mensen kunnen aannemen die eerder in de kou bleven staan. Skill-based methoden erkennen de realiteit dat niet iedereen de tijd of de middelen heeft om een opleiding te volgen, maar ontkrachten diploma's niet: het maakt het voor iedereen gemakkelijker om de perfecte baan te vinden door werkgevers aan te moedigen om naar een grotere verscheidenheid aan gegevens te kijken. 

Een manier waarop werkgevers skill-based hiring implementeren is door diplomavereisten uit hun vacaturetekst te schrappen. Onderzoek uitgevoerd door de Harvard Business School suggereert dat deze 'diploma-reset' in twee golven plaatsvond, beginnend in 2017 als reactie op een krappe arbeidsmarkt. Tussen 2017 en 2019 verlaagden werkgevers de eisen voor een diploma voor 46% van de middengeschoolde functies en 31% van de hooggeschoolde functies. De tweede reset vond plaats aan het begin van de coronapandemie, toen werkgevers in toenemende mate bereid waren om, althans tijdelijk, af te zien van diplomavereisten voor veel banen. 

Skill-based hiring gaat niet snel genoeg om gelijke tred te houden met veranderingen op de arbeidsmarkt, volgens onderzoek gepubliceerd door General Assembly. In 52% van de vacatures voor technische functies wordt een universitair diploma nog steeds als vereiste genoemd, terwijl 45% een diploma als doorslaggevende factor noemt. En toch zegt 90% van de HR leiders die General Assembly ondervroeg dat ze zich zorgen maken dat de huidige wervingsmethoden niet voldoende zullen zijn om hun openstaande vacatures in te vullen in de huidige arbeidsmarkt. Slechts 23% heeft zich aangepast om meer kansen te bieden aan kandidaten uit niet-traditionele wervingspools. 

Werkgevers lopen het risico het talent van morgen mis te lopen als ze geen op vaardigheden gebaseerde werving implementeren, en degenen die dat wel doen plukken daar de vruchten van. Ongeveer 40% van de professionals op LinkedIn gebruikt vaardigheidsgegevens om kandidaten te identificeren, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar, en ze hebben 60% meer kans om een vacature in te vullen dan degenen die geen vaardigheidsgegevens gebruiken. 

Skills worden de nieuwe valuta op de arbeidsmarkt. Een veranderende wereldwijde arbeidsmarkt betekent dat we tegen 2030 meer dan 1 miljard mensen zullen moeten herscholen of bijscholen. Een krappe arbeidsmarkt en de coronapandemie stimuleerden een verschuiving van traditionele praktijken naar skill-based hiring, maar dat momentum moet worden vastgehouden als werkgevers de uitdagingen van de arbeidsmarkt het hoofd willen bieden. Een eerlijke en productievere toekomst is mogelijk en skill-based hiring kan helpen om die toekomst te creëren. 

Wij zijn er om te helpen. Neem vandaag nog contact op met onze deskundige recruiters.