Tobias Falck - Senior Executive Consultant | B+C

Tobias Falck

Konsultutbildad inom personalrekrytering med mångårig erfarenhet av rekrytering & bemanningstjänster med search som metod. Erfarenhet från att skapa, bygga och driva branschkontor & rekryteringsarbete med värdeskapande tjänsteförsäljning högt prioriterat. Certifierad inom testverktygen OPQ32 samt Cut-e.

KONTAKT

tobias.falck@badenochandclark.se

+46 707 209 035