Tobias Boberg - Senior Consultant | B+C

Tobias Boberg

Tobias har varit verksam inom rekryterings- och bemanningsbranschen i fem år. Han har alltid jobbat brett och ansvarat för hela rekryteringsprocesser, inklusive research/search. I sitt tidigare arbete jobbade Tobias uteslutande med bemanning och rekrytering på specialistnivå gentemot hälso- och sjukvårdssektorn. Tobias har även ett förflutet som konsult inom företagshälsovård där han var specialiserad i hälsoutveckling och ledarskapscoaching. Tobias innehar fil. kand-examen i beteendevetenskap och folkhälsovetenskap.

KONTAKT

tobias.boberg@badenochandclark.se

+46 736 847 080