Staffan Heidenberg - Senior Executive Consultant | B+C

Staffan Heidenberg

Med över tjugo år erfarenhet av rekrytering har Staffan genomfört searchuppdrag av strategiska ledande befattningar och seniora specialistbefattningar. Staffan har rekryterat till roller som; VD/CEO, CIO, CFO, CTO, IT-chef, PMO, Försäljningschef, Marknadschef, Regionchef, Enhetschef, Utvecklingschef, Chefsarkitekt m m. Staffan har arbetat inom de flesta branscher och ansvarat för tillsättningar hos både stora och medelstora företag. Staffan är Ekonom från Uppsala Universitet och har framgångsrikt drivit eget aktiebolag inom executive search/headhunting i 14 år. Före det verkade han som säljare och Försäljningschef på bolag i konsult- och läromedelsbranschen.

KONTAKT

staffan.heidenberg@badenochandclark.se

+46 708 593 398