Pella Nydell - Executive Search Consultant | B+C

Pella Nydell

Pella Nydell har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar, främst inom marknadskommunikation och försäljning – alltid med fokus på passion, mod och lönsamhet. Längs vägen har hon byggt upp en gedigen kunskapsbank om vad som leder till framgång i affärsrelationer och kundutveckling. Pella har en examen som marknadsekonom från IHM Business School och ett brett spektrum av professionella kompetenser, som ledare, rådgivare och diplomerad coach. Hon har också en ovanlig förmåga att kombinera ett inlyssnande och kommunikativt arbetssätt med ett rakbladsvasst affärsfokus.

Certifierad inom Matrigma och MAP – kapacitets- och personlighetsbedömning.

KONTAKT

pella.nydell@badenochandclark.se

+46 736 847 904