Karin Kling - Senior Consultant | B+C

Karin Kling

Karin har varit verksam i rekryteringsbranschen sedan 2012 och har examen pedagogik samt inom strategisk kommunikation och information och har specialiserat sig på affärskommunikation.

Innan Badenoch + Clark arbetade Karin som Researcher på ett headhunting företag som specialiserat sig på specialistläkare och chefer inom Life Science. Headhuntingen sträckte sig globalt med fokus på Europa.

År 2015 började Karin på Badenoch + Clark som Senior Consultant. Där hon är certifierad inom testverktygen MAP, Matrigma, HAS-paketet, MINT och Service-F.

Karins målbild i varje rekryteringsprocess är att kunder och kandidater ska ha känts sig involverande och engagerade.

KONTAKT

karin.kling@badenochandclark.se

+46 736 847 507