Sanna Stjernenfall - Senior Consultant | B+C

Sanna Stjernenfall

Sanna har många års erfarenhet av konsultativt affärsutveckling och rådgivning mot såväl den ensilda ledaren som organisationer i stort. Hon har läst ett flertal utbildning via IHM Business School och innehar certifieringar inom bland annat Projektledning, Verksamhetsutvecklande ledarskap samt Digital Marknadsföring. Sanna kommer senast från specialistrekrytering och executiv search inom sälj och säljledning.

KONTAKT

sanna.stjernenfall@badenochandclark.se

+46 074 212 194