HSB Bostad söker Affärsutvecklare för nyproduktion | B+C
17 May 2022
hsb bostad

HSB Bostad AB är ett bostadsproduktionsbolag som ägs av 3 regionala HSB-föreningar och har till uppgift att producera hållbara bostäder i Stockholms och Gotlands län. Vår vision är att skapa framtidens bästa boende i samverkan med våra ägare. HSB:s hållbarhetsplan siktar på år 2045 med flera etappmål. Ambitionen är att vår verksamhet 2045 ska kunna kallas verkligt hållbar, dvs inte ha någon negativ påverkan på människa, samhälle eller miljö och att vi fortsätter att bidra positivt till samhället. Bolaget har en markportfölj innehållande byggrätter för cirka 5000 nya bostäder inom de närmaste åren. HSB Bostad bildades 2000 och har idag cirka 60 anställda och vi har flera år i följd fått pris för att vara byggbranschens mest jämställda bolag. Vi sitter i ljusa lokaler centralt belägna på Kungsholmen i Stockholm.

Nu utökar vi verksamheten

HSB Bostad rustar organisationen för en expansion av byggstarter. Vi står inför spännande utmaningar med att utveckla affärsverksamheten med breddat kunderbjudande och ökat fokus på hållbarhet. Därför söker vi ytterligare en affärsinriktad och driven Affärsutvecklare Projekt till verksamhetsområde Projektutveckling som ansvarar för projektaffären från det att bolaget har rådighet över marken fram till investeringsbeslut om byggstart.

Tjänsten

Uppdraget är i första hand projektutveckling av flerbostadshus och småhus med bostadsrätt men även hyresrätt och i förekommande fall fastighetsutveckling. Verksamhetsområdet ska också tillgodose bolagets behov av markanvisningar samt initierar och genomför kommundialog. I dina arbetsuppgifter ingår:

  • projektutveckling av flerbostadshus och småhus med bostadsrätt men även hyresrätt och i förekommande fall fastighetsutveckling
  • att i samverkan med kommunen driva detaljplanearbete och genomföra utredningar under planskedet
  • att som projektägare säkerställa projektets identitet, utformning, framdrift och bärkraft mot uppsatta mål
  • att föra över projektidén till projektorganisationen och bryta ner bolagets övergripande mål på projektnivå
  • att leda och följa upp projektteamet mot uppsatta mål
  • att analysera kommunernas marknadsdjup och planeringsmål på kort och lång
  • att initiera, samordna och genomföra kommundialog
  • att förhandla markanvisnings- och exploateringsavtal

Arbetet innebär många interna och externa kontakter med kommunala myndigheter, konsulter och ägare. Du har inte personalansvar. Du utgår från Stockholm och rapporterar direkt till Projektutvecklingschefen.

Kompetensprofil

Du har minst 3 års akademisk utbildning; kanske en civilingenjörsutbildning med inriktning samhällsbyggnad eller en liknade relevant utbildning. Vi vill också att du har minst 5 års erfarenhet av bostadsutveckling och även erfarenhet av genomförandeskedet, kanske som projektchef eller projektledare. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av komplexa utvecklingsprojekt och att du är van vid att driva detaljplanearbete och leda projekt-organisationer av olika storlekar. God förhandlingsvana och kunskap i lagstiftning som påverkar bostadens utformning är ett krav för rollen, liksom förmåga att affärsmässigt prioritera och driva projekt mot uppställda mål. Du uttrycker dig väl i svenska i både tal och skrift.

Personliga egenskaper såsom förmåga till strategiskt tänkande och att kommunicera förväntningar och målbilder är betydelsefulla för tjänsten. Hit hör också goda ledaregenskaper, samarbetsförmåga och lätthet att skapa och upprätthålla relationer. Klappar ditt hjärta för HSB som kooperation blir vi naturligtvis extra glada.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i ett välmående, växande företag där du ges chans att verka som samhällsbyggare genom att utnyttja dina tidigare erfarenheter och kontaktnät. Vi har en diger markportfölj innehållande ett antal attraktiva och spännande projekt med olika utmaningar, där du driver fram detaljplaner med goda boendemiljöer. Som Affärsutvecklare Projekt kommer du till ett välskött, välrenommerat bolag som befinner sig i ett expansivt skede.

Våra förmåner och attraktiva personalpolitik genomsyrar bolaget. Våra kärnvärderingar Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan (ETHOS) är väl förankrade i organisationen och vägleder oss i vårt förhållningssätt till våra kollegor, kunder och samarbetspartners. Du kommer att arbeta med kollegor med stor bredd, kompetens- såväl som erfarenhetsmässigt. Vi har god ordning på våra projekt och processer och har alla stödresurser under samma tak.På https://jobb.hsb.se/pages/hsb-bostad kan du läsa mer om hur det är att jobba på HSB Bostad. Titta gärna också på ”Det här är HSB” via https://youtu.be/9wkUZOi-Ny8 för en närmare presentation av vår historia och nutid.

Ansökan och kontakt

Är du intresserad rekommenderar vi att du skickar in din ansökan snarast. Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kommer att tillsätts så fort vi har hittat rätt person för rollen. I den här rekryteringen samarbetar vi med Badenoch+ Clark. I vår kvalitetssäkrade process ingår videointervju och tester i samband med kandidatvalidering. Kontakta Senior Consultant Catinka Andersson för mer information.

Välkommen med din ansökan! 

När du skapar en jobbevakning hos oss så skickar vi veckovisa uppdateringar till dig med nya jobbmöjligheter under 3 månader

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Karriärsmöjligheter

Välkommen att lämna en öppen ansökan hos Badenoch + Clark

Executive Services

B+C hjälper till med att hitta er nästa framtida ledare

Kom i kontakt med oss

Varmt välkommen att komma i kontakt med oss.