Vil du utvikle web-løsninger som gir norske pasienter en enklere hverdag? | B+C

Helseplattformen har et unikt arbeidsmiljø med medarbeidere fra helsetjeneste, IT, informasjonsforvaltning og prosjektstyring. Selskapet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune, og skal innføre og forvalte den nye pasientjournalen for helsetjenesten i hele Midt-Norge. Løsningen tas i bruk mai 2022 ved St.Olavs hospital og i Trondheim kommune. Helsepersonell får et bedre arbeidsverktøy, og innbyggerne vil møte en mer sammenhengende helsetjeneste med pasienten i sentrum. Nå er vi i prosjektfasen der løsningen bygges og tilpasses basert på teknologi fra amerikanske Epic. Samtidig etableres forvaltningsorganisasjonen som skal tilby løsningen til alle regionens kommuner, fastleger og private i årene som kommer.

Vil du være med å forme fremtidens løsninger for velferdsteknologi, telemedisin og IoT innenfor helsesektoren? Har du god teknisk forståelse, erfaring fra softwareutvikling og et ønske om å bidra til utvikling av robuste, skalerbare og brukervennlige IT systemer på web og app for både pasienter og spesialister?

Helseplattformen bygger nå den nye, felles journalløsningen som skal følge pasienten både hos fastlege, på sykehus og i kommunal helse og omsorgstjeneste. Med journalen kommer portalen HelsaMi som gjennom en web- og mobilapplikasjon skal gi innbyggerne i Midt-Norge direkte kontakt med helsetjenesten, innsyn og involvering i egen helse og behandling.

Vi søker nå en applikasjonsarkitekt som primært skal jobbe i det tverrfaglige teamet rundt HelsaMi og som vil få ansvar for å ivareta og sikre kvalitet på design og tekniske løsning for HelsaMi. Rollen skal være en viktig støtte til, og rapporterer til Produktsjef Innbyggerportal hos Helseplattformen. Arkitekten vil også være en del av Helseplattformens fagnettverk for arkitekter.

Dette er en jobb for deg som vil gjøre en forskjell for andre gjennom å revolusjonere hvordan helsetjenesten kommuniserer med pasienten.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å sikre at HelsaMi og innbyggertjenester i Helseplattformen utvikles i henhold til gode arkitekturprinsipper som sikrer gjenbruk av løsninger samt enkel forvaltning  
 • Sikre at HelsaMi som løsning henger sammen med andre applikasjoner i Helseplattformen
 • Utarbeide skisser og visuell dokumentasjon
 • Bidra med å identifisere og gjennomføre nødvendige endringer i løsningen i samarbeid med andre arkitekter og applikasjonsanalytikere
 • Legge til rette for tjenesteinnovasjon, samt bidra med teknisk underlag i strategiske diskusjoner
 • Ivareta behov fra sluttbrukere og identifisere muligheter og integrasjoner med andre nasjonale løsninger som Helsenorge
 • Bistå i møter med interne og eksterne stakeholdere for å kunne diskutere fremtidig arkitektur for HelsaMi

Helseplattformen er en organisasjon under oppbygging. Endringer i organisering og arbeidsoppgaver må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, minimum bachelornivå, helst innen IT
 • Erfaring fra deltakelse i, eller ledelse av utviklingsprosjekter med web- løsninger og tjenesteorientert arkitektur
 • Kjennskap til utarbeidelse av løsningsarkitektur og prosessmodellering
 • Erfaring med digitalisering av brukerapplikasjoner og tjenestedesign
 • Erfaring med integrasjoner er en fordel
 • Erfaring med konfigurerbare, integrerte systemer er en fordel
 • Kjennskap til helsetjenesten er en fordel
 • Behersker norsk og engelsk svært godt, både skriftlig og muntli

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

 • Analytisk med evne til raskt å forstå komplekse sammenhenger og kunne formidle dette på en enkel måte
 • Tar ansvar og er komfortabel med å lede prosesser for å løse utfordringer og ferdigstille leveranser
 • Fokus på riktig kvalitet og prioriteringer
 • Stor arbeidskapasitet og arbeider godt under press
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Fleksibilitet
 • Utpreget lagspiller
 • Engasjert og løsningsorientert

Språk

{Language}

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø i et av Norges største og mest spennende digitaliseringsprosjekt
 • Kompetente og engasjerte kolleger
 • Gode forsikringsordninger
 • Tjenestepensjon i KLP
 • Lønn etter avtale

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Trude Støren

Senior Consultant

+47 928 92 461

trude.storen@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.