Vil du jobbe på samfunnsnyttige prosjekter i Norges beste ML/AI team?  | B+C
Publisert 03 May 2021

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Norconsult Informasjonssystemer utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom.

Selskapet har også betydelig virksomhet knyttet til leveranse av konsulenttjenester innen IT-prosjektledelse, IT-rådgivning, IT-arkitektur, systemutvikling, systemintegrasjon, RPA, maskinlæring og AI innen alle bransjer. I tillegg har også selskapet dyptgående kompetanse innenfor informasjonssikkerhet og cyber-security, med egne konsulenter som jobber dedikert innenfor fagområdet.

 "Vårt store konkurransefortrinn er å kombinere kunnskap om fag, system og bransje i brukervennlige og integrerte IKT-løsninger"

 • Ola Greiff Johnsen, direktør Norconsult Informasjonssystemer AS

Siden 2018 har en entusiastisk gjeng med konsulenter jobbet målrettet med å hjelpe kunder både i offentlig og privat sektor til å effektivisere,  skape verdier og realisere gevinster ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. ML/AI gruppen i Trondheim teller i dag omkring 15 personer som alle er lidenskaplig opptatt av å bygge egen og gruppens kompetanse innenfor dette nye fagområdet. Kompetanse bygges primært gjennom hands-on utvikling på spennende og utfordrende prosjekter, men også gjennom å være aktive bidragsytere i relevante fagmiljø og gjennom systematisk kompetanseutvikling for de ansatte innenfor deres forskjellige spesialistområder.

Gruppen jobber innenfor et av Norconsult sine satsningsområder og er i vekst. De søker derfor etter deg som klør i fingrene etter å bruke det du allerede har av kompetanse og det du kommer til å lære i denne stillingen til å bygge fremtidsrettede system som kan hente ut potensialet som ligger i ML og AI til det beste for våre kunder og for samfunnet. 

Hva vil du jobbe med i Norges beste ML/AI team?

Jobben som Rådgiver/konsulent innebærer deltakelse i maskinlæring og AI prosjekter innenfor en bred kundeportefølje som strekker seg fra offentlig sektor via etablert privat næringsliv gil små startups. Som rådgiver hos oss bidrar du med erfaring på områder som ofte kan være en utfordring ved gjennomføring av maskinlæringsprosjekter.

De konkrete arbeidsoppgavene kan blant annet være :

 • Full-stack programmering og systemutvikling i Python
 • Sanntidsprogrammering i Go, Rust, el.l.
 • Data Science / Analytics
 • Signalbehandling og analyse av sensordata
 • Utvikling av back-end og databaseløsninger - PostgreSQL el.l.
 • Utvikling av API'er med bl.a. Fast API, pydantic
 • Utvikling av skyløsninger
 • Software testing og deployment - CI/CD, Docker

Hva ser vi etter av kvalifikasjoner og personlige egenskaper?

Primært nysgjerrighet, drive, kundefokus og et "learning mindset". Du trenger ikke være ML/AI ekspert men må ha solid erfaring med systemutvikling og både evne og vilje til å lære deg det som trengs for å bli en drivende dyktig rådgiver, konsulent og utvikler innenfor fagområdet ML/AI.

Utdanningsretning

{Education}

{PersonalityHeader}

{Personality}

Språk

{Language}

Hva kan vi tilby deg?

 • Et sterkt faglig fellesskap med andre ambisøse utviklere og ML/AI eksperter
 • Meningsfylte prosjekter og sterkt fokus på personlig- og faglig utvikling
 • Mye frihet og konkuransedyktige betingelser
 • Eierskap i Norconsult AS

Send inn CV og søknad, eller ta en telefon for å høre mer om denne muligheten. Kandidater blir vurdert fortløpende. 

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Trude Støren

Senior Consultant

+47 928 92 461

trude.storen@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.