Daglig leder | B+C
Publisert 11 October 2019
Sted
Porsgrunn
Salary
To be disclosed
Kontrakt
Kontrakt
Kategori
NA

GREP er en arbeidsinkluderingsbedrift som er eid av de fire grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble, og er en av Norges største aktører innen sitt felt. GREP tilbyr muligheter for mennesker på vei mot, eller tilbake til arbeid, samt tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester fra egen produksjon. Stortinget har gitt NAV og arbeidsmarkedsbedriftene oppdraget å sørge for arbeidsinkludering for flest mulig. Alle som er i stand til det, skal få og beholde en jobb. I GREP skjer dette i form av over to hundre ordinært ansatte, flere hundre personer på varig tilrettelagt arbeid, og ikke minst ved fullt trykk på kvalifisering og formidling til arbeid for svært mange personer hvert år. Oppdraget er gitt og utføres i nært samarbeid med NAV og over seks hundre bedrifter i Grenland. GREP har flere ulike lokasjoner i Grenland. Alle GREPs lokaler rommer aktiviteter som til sammen bidrar til å gi alle mennesker muligheten til å yte sitt beste! For mer informasjon se: https://grepgrenland.no/

Daglig leder søkes til selskap med hjerte for mennesker

Som daglig leder for Grep Grenland vil du ha totalansvar for selskapets utvikling og vekst. En naturlig del av daglig leders arbeidsoppgaver vil være å følge opp selskapets strategi- og virksomhetsplaner samt sørge for god økonomisk kontroll. Du vil ha direkte personalansvar for fem områdeledere og det overordnede ansvaret for ca. 200 medarbeidere fordelt på fire lokasjoner i Skien, Porsgrunn og Bamble. 

Vi ser for oss at du har solid kompetanse innen strategi og ledelse. Du er en utviklings- og endringsorientert leder med fokus på gjennomføring og fremdrift. Du har god rolleforståelse med god innsikt i kommunal forvaltning, og manøvrerer godt i grensesnittet mellom administrasjon og politikk.

Du er utviklingsorientert og handlekraftig, med gode relasjonsskapende egenskaper. Du mestrer rollen som initiativtaker, iverksetter og gjennomfører. Videre skal daglig leder bidra til at ansatte og brukere har en arbeidsplass de er stolt av og trives på.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativ ledelse av selskapet - herunder aktiv personalledelse, nært samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, samt godt samarbeid med styret
 • Sørge for at bedriften er konkurransedyktig og foretrukken leverandør i anbudsrunder
 • Løpende økonomistyring og rapportering av regnskapstall
 • Ansvarlig for oppsett, oppfølging og videreutvikling av budsjett og prognose, samt styreårsavslutningen og være kontaktpunkt mot revisor 

Kvalifikasjoner

 • Vise til arbeidserfaring fra tilsvarende lederstilling, gjerne fra komplekse organisasjoner
 • Lang erfaring innen økonomistyring
 • God forretningsforståelse og kan vise til resultater
 • Innsikt i kommunal forvaltning og forståelse for politiske prosesser
 • Erfaring fra mediehåndtering vil være en fordel 

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å skape engasjement, og få andre til å trives
 • Sterk samarbeidsevne, trygg som leder, og god relasjonsbygger
 • Lyttende og inkluderende, samt klar og tydelig kommunikasjonsform
 • Ha et tydelig kunde- og oppdragsgiverfokus
 • God gjennomføringsevne
 • Du bør ha en strukturert og systematisk arbeidsform 

Språk

{Language}

Vi tilbyr

 • En spennende stilling der du får være med å bygge et godt samarbeidsklima
 • Få ta del i menneskers mulighet til å realisere drømmer
 • Være en del av et viktig samfunnsutviklingsbidrag
 • Bygge selskapet videre til å bli foretrukken leverandør
 • Det tilbys konkurransedyktige betingelser og en selvstendig rolle  

For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Badenoch & Clark ved Wenche Kristiansen tlf. 922 83 756 eller Rolv Brudal tlf. 473 51 393 

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Rolv Brudal

Senior Consultant

473 51 393

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.