Virksomhetsarkitekt KLP | B+C
Publisert 20 October 2020

KLP er med sine 1000 ansatte og en forvaltningskapital på 652 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Vi skal sette sammen et slagkraftig arkitektmiljø der den enkelte får mulighet til å sette sitt preg på arkitektur og løsningsvalg. Du trives med utfordrende arbeidsoppgaver, og trigges av å kunne skape noe nytt gjennom å beskrive målbilder og veikart innen de ulike systemområdene i KLP.

For å lykkes i stillingen er det viktig at du jobber strukturert og målrettet og har en analytisk fremtoning. Du ser løsninger istedenfor problemer, og du er nysgjerrig på hvordan du kan bidra med kontinuerlig forbedring for KLP. Du er levende opptatt og engasjert i ditt fagfelt og har evnen til å bygge bro mellom forretning og IT.

Arbeidsoppgaver: 

 • Bidra til en IT-strategi som ivaretar KLPs strategiske mål
 • Etablere målbilder og veikart for trinnvis realisering av løsninger
 • Utarbeide løsningsarkitektur i strategiske utviklingsprosjekter og transformasjonsprosjekter
 • Oversette forretningsmessige krav og prosjektmål til arkitekturiske krav
 • Bidra til god arkitekturstyring og forenkling av IT-porteføljen
 • Bidra til innovasjon gjennom anvendelse av teknologi for å forbedre kundeopplevelser, effektivisere drift og tilrettelegge for nye forretningsmodeller
 • Bidra til etablering av et slagkraftig arkitektur team Kvalifikasjoner:
 • Høyrere relevant utdanning
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Minimum 5 års erfaring innen arkitektur arbeid
 • God forståelse for forretning og IT. Du setter deg raskt inn i forretningsbehov og forstår hvordan dette kan løses i en sammensatt IT-portefølje.
 • Grunnleggende god IT forståelse som gjør deg i stand til å gjøre gode vurdering er av alternative løsninger
 • Erfaring og kompetanse innen store applikasjonslandskap Vi kan tilby deg:
 • En spennende stilling i et solid selskap i vekst
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Treningstilbud og subsidiert kantine
 • Fleksitid

Hvis dette er en stilling som vekker din interesse, og du har det som skal til for å lykkes i stillingen, ser vi frem til å høre fra deg.

{Qualification}

Utdanningsretning

{Education}

{Personality}

Språk

{Language}

{ApplicableCondition}

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Christen Nybraaten

Manager Executive Search

+47 928 13 777

christen.nybraaten@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.