Vil du jobbe med skyarkitektur i hjertet av norsk økonomi? | B+C
Publisert 02 August 2022

Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet i landet og forvalte store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter egne valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU) på vegne av staten. Forvaltingen av SPU skal gi høyest mulig avkastning innenfor rammene til mandatet. Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten. Virksomheten er regulert i Sentralbankloven.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.

I Norges Bank blir du en del av et faglig sterkt team med høyt tempo og spennende prosjekter. Som Cloud Architect hos oss vil du blant annet kunne bistå i å utvikle og forvalte samfunns- og virksomhetskritiske systemer innenfor kapitalforvaltning, makroøkonomi og oppgjørsfunksjoner i sentralbanken. Du vil inngå i et team av IT-arkitekter som har hovedansvar for videreutvikling og vedlikehold av en IT-arkitektur tilpasset Norges Banks virksomhetsbehov. Du vil få en sentral rolle i videreutvikling av Norges Banks bruk av skytjenester og vil jobbe på tvers av forretningsområder og avdelinger.

IKT i Norges Bank består i dag av over 60 medarbeidere og har et sterkt fagmiljø med gode muligheter for personlig vekst og faglig utvikling. 

Arbeidsoppgaver

Du vil få et bredt spekter av oppgaver innen IT-arkitektur med fokus på hensiktsmessig bruk av skytjenester. Du vil bidra med design i endringsarbeid og introduksjon av nye tjenester, og delta i fora der sentrale teknologiske endringer og problemstillinger blir behandlet. Vi ser etter deg som liker å ta et helhetlig ansvar for vår skyarkitektur. Du ønsker å bidra til å få på plass robuste, sikre og hensiktsmessige løsninger som støtter opp under virksomhetens behov. Videre er du nysgjerrig på hvordan ny teknologi kan bidra til å videreutvikle og effektivisere forretningen. 

I denne rollen vil du:

 • Samarbeide tett med forretningsområdene i utvikling og design av skytjenester
 • Bidra i utviklingsarbeid med Azure, Azure AD og MS365 porteføljen
 • Gi arkitekturfaglige råd og være en pådriver for utbredelse av skytjenester i Norges Bank
 • Bidra i strategiarbeid med hensyn til bruk av SaaS, PaaS og IaaS

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års erfaring fra drift eller utvikling av skytjenester
 • Erfaring med skyløsninger (Azure eller andre) i et større IT miljø
 • Dokumentert, relevant IT-kompetanse og erfaring
 • Erfaring fra arbeid hos IT driftsleverandør, konsulentselskap, eller andre med høye krav til sikkerhet
 • Evne til å lede arkitekturfaglige utredninger og dokumentere resultater på en strukturert måte
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

Vi ser for oss at du har gode samarbeidsevner da dette er en forutsetning for å kunne sette seg inn i og forstå virksomhetens behov. Samtidig trives du godt med selvstendig arbeid og ansvar. I arbeidet ditt er god struktur og initiativ viktige egenskaper. 

Spesielle Krav

For stillingene kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå KONFIDENSIELT etter sikkerhetsloven.

Språk

{Language}

Vi tilbyr

En sentral og ansvarsfull rolle i IKT Virksomhetsstøtte for en virksomhet med betydelig samfunnsansvar

 • Utfordrende arbeidsoppgaver som skal løses sammen med kolleger med høyt kompetansenivå
 • Deltakelse på spennende utviklingsprosjekter, herunder videreutvikling av data og analyseplattform
 • Samarbeide med andre fagmiljøer både innenfor IKT og i forretningsområdene
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktig lønn og en times trening i arbeidstiden
 • Gode muligheter for kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og konferanser

For den rette personen kan vi tilby gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. I Norges Bank har vi også en rekke sosiale aktiviteter og foreninger for de ansatte, treningsmuligheter og firmahytte. 

Interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Trude Støren eller Kristian Clifford hos vår rekrutteringspartner Badenoch + Clark.

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Trude Støren

Senior Consultant

+47 928 92 461

trude.storen@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.