Vi søker en dyktig virksomhetsarkitekt! | B+C
Publisert 15 August 2022

NPE er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen helsevesenet. 

Her kan du lese mer om oss: NPE - Forsiden

Som vår nye virksomhetsarkitekt vil du få en sentral rolle i utviklingen og moderniseringen av våre IT-løsninger. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har startet overgangen til en skybasert plattform som gir oss mange og spennende utfordringer og som krever at vi tenker annerledes også når det gjelder sikkerhet.Som virksomhetsarkitekt tror vi at du trives med å ha det overordnede blikket og se hvordan NPE kan knytte applikasjoner og infrastruktur til gode og trygge løsninger som forenkler og effektiviserer prosessene.

Hos oss vil du få en unik mulighet til å bidra til utviklingen av NPE og jobbe tett på digitaliseringen og vil være en viktig bidragsyter i det strategiske arbeidet med IT-tjenesteutvikling. Vi søker etter deg som brenner for faget og som evner å kommunisere med hele organisasjonen. Du trives med å være en sparringspartner og gir tydelige anbefalinger på fagfeltet.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag der man både kan jobbe hjemmefra og på kontoret. NPE tilbyr en hybrid arbeidshverdag der vi jobber tre dager på kontoret og to dager fleksibelt. 

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å:

 • Utvikle og operasjonalisere en overordnet virksomhetsarkitektur som ivaretar NPEs strategiske mål og behov
 • Vurdere nytteverdien av forslag til nye løsninger, både teknisk og funksjonelt
 • Etablere målbilder og veikart for realisering av løsninger
 • Bidra til mer effektive saksbehandlingsprosesser
 • Være faglig bindeledd mellom NPE og leverandører i større prosjekter
 • Videreutvikle og fornye virksomhetens datavarehus

Vi søker etter deg som har:

 • Relevant høyere utdanning, lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Solid erfaring innen arkitekturarbeid
 • Erfaring med å identifisere behov og utforming av løsningsforslag
 • God kompetanse innen saksbehandlingsløsninger
 • Erfaring fra eller god kjennskap til datavarehus
 • Gjerne har TOGAF sertifisering, men dette er ikke et absolutt krav
 • Meget gode norsk-kunnskaper muntlig og skriftlig 

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper som vektlegges: 

Vi søker deg som er analytisk, strukturert, løsningsorientert og målrettet. Du må ha stor arbeidskapasitet og ha evne til å gjøre komplekse tekniske problemstillinger forståelig for brukerne. Videre må du være relasjonsorientert med evne til å bygge bro mellom IT og andre fagmiljøer. Som person er du tillitsskapende og proaktiv, handler på eget initiativ og får ting til å skje. Du må ha evne til å forstå brukernes behov, og samtidig komme med egne løsninger. Vi er et lite team hvor vi forventer at du føler stor grad av eierskap og ansvar for gjennomføring.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Språk

{Language}

Vi tilbyr:

 • Et utviklingsorientert miljø med nærhet mellom bestiller- og utførerroller
 • En hybrid og fleksibel arbeidshverdag
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (god pensjonsordning og mulighet for boliglån)
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Godt tilrettelagte lokaler på Majorstua i Oslo, nærhet til alle kollektivtilbud
 • Stillingskode seniorrådgiver med lønn etter
 • Oppstart etter nærmere avtale

Viktig informasjon:

Til orientering gjør vi bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. For at vi skal vurdere søknaden må du laste opp karakterutskrift/vitnemål (og evt. aktuelle attester) som vedlegg i søknaden din.

NPE har et personalpolitisk mål om å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn, samt å rekruttere personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravet her!

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknaden dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I samsvar med offentligloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte våre rådgivere i Badenoch + Clark, Kristian Clifford, tlf. 40600939, eller Nina Nord, tlf. 41798999. Du kan også kontakte NPE ved seksjonssjef IT Gunnhild Weiseth.

Alle henvendelser til Badenoch + Clark behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver frem til søknadsfristen.

Aktuelle kandidater innkalles fortløpende, selv om søknadsfristen ikke er utløpt.

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Gunnhild Weiseth

Seksjonssjef IT

90702485

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.