Styremedlem til Sansta Adaptive AS | B+C
Publisert 12 November 2020

Badenoch + Clark er et av Europas raskest voksende selskaper innen rekruttering og executive search. Vi har fokus på rekruttering av styreledere og -medlemmer, topp- og mellomledere, og andre nøkkelroller til organisasjoner. Som eneste aktør i Norge har vi spesialisert oss på å bistå ulike tidlig-fase selskaper eller vekstselskaper med å skaffe tung kompetanse til sine styrer. Ved å tilby dette ønsker vi å bidra til å øke muligheten for selskapenes suksess, som videre fører til nye arbeidsplasser i Norge og å sette Norge på kartet over land med vellykkede oppstartsselskaper. 

Presentasjon av selskap.

Sansta Adaptive AS ble stiftet i 2017 og har en aksjekapital på NOK 30.000.

Eierne er Sean David Sandland Bråthen, Simen Stangebye, Florian Schär og Kristoffer Pless.

Beskrivelse av produkt/løsning

Boligvisninger koster penger, tid og krefter, og det kan være vanskelig å se for seg hvordan boligen vil se ut med ulik innredning.

Selger sparer ressurser som brukes på å ha tradisjonell boligvisning med fysisk tilstedeværelse. For eiendomsutviklere og meglere vil dette være et verktøy der de visualiserer og presenterer ulike konsepter for sine kunder. Samtidig kan deres kunder igjen velge å bruke det for å visualisere egne løsninger. Vi har stort fokus på universell utforming og brukervennlighet, noe som vil gjøre det enkelt for alle med grunnleggende datakunnskap å bruke det.

For kjøper krever det mye tid å dra på fysiske visninger, og det vil i mange tilfeller være vanskelig for dem å visualisere boligen med en innredning i tankene. Etter å ha vært på visning har man ofte ikke mulighet til å dra tilbake før et eventuelt boligkjøp, noe som fører til at kjøpere engasjerer seg i mange unødvendige visninger før de klarer å fatte kjøpsbeslutning.

Tilsvarende løsninger på markedet idag.

Blant eksisterende løsninger innenfor lignende marked har vi blant annet 3D Viewing, Living Spaces, 2BthereSolutions, ProNest, Floorplanner, Twinmotion, Wayfair, HomeByMe, Vary og Planner5D.

I motsetning til mange eksisterende verktøy for virtuell visning har Sansta Room Designer et utrolig stort potensiale når det kommer til kvalitet og realisme. Vi tar blant annet i bruk ny teknologi (real time ray tracing) for å skape fantastisk gjengivelse av lyskilder. Vi kan for eksempel gjengi nøyaktige naturlige lysforhold i en leilighet basert på tid og beliggenhet.

Med i vårt team har vi Florian som jobber i et sub-team innen Epic Games som er utviklerne av Unreal Engine som vi bruker til å utvikle vår programvare. Dette gjør at vi kan gjøre endringer i base-kode som gir oss et fortrinn over våre konkurrenter. En av tingene dette har gitt oss muligheten til er å sømløst kunne dra møbler ut av et bruker-vindu inn i et rom og kalkulere fysikken basert på kollisjons-parameterne til møbelet.

Basert på konkurrent analyser har vi blitt oppmerksomme på at leverandører av lignende

tjenester leverer produkter som enten er av realistisk utseende eller med funksjonaliteter som gjør det mulig å endre møblement samt farger/materiale på vegger, gulv, tak, og møbler.

Ved bruk av Unreal Engine 4 har vi også muligheten til å enkelt ta i bruk nettbaserte løsninger og dermed fjerne behovet for kraftig Hardware. Da vil alt av grafikk gå gjennom en server i stedet for lokalt på maskinen. På den måten kan vi tilby:

  • Skreddersydd for kjøp / salg prosess
  • Vi lager leiligheten for kunden
  • Enklere å kontrollere (mer intuitivt)
  • Riktig posisjonsdata (vi kan bruke kartdata til å dra ut korrekt data for lokasjon, bygningshøyde osv.)
  • Mulighet for nettbasert integrering for allerede eksisterende nettsider hvor folk kan trykke på en knapp for å starte programmet og se leiligheten i 3D
  • Økt verdi i form gjennom å kombinere realistisk utseendet med flere funksjonaliteter.

Utdanningsretning

{Education}

Noe som også skiller oss ut er at vi ønsker å rette fokus mot leverandører av produkter og tjenester av interiør: Møbelforhandlere, malingsprodusenter og liknende. Gjennom å integrere leverandører fra flere markeder, er vi trygge på at produktet vårt vil gi økt verdi, ikke bare for leverandørene, men også sluttbrukeren. Status i utvikling. 

Vi har en MVP som er klar til brukertesting og pilotprosjekt.

Språk

{Language}

Kort beskrivelse av forretningside/forretningsplan, mål og potensiale. 

Det siste året har vi i Sansta Adaptive jobbet med å utvikle en programvare som vil

gjøre det enklere for eiendomsutviklere og meglere å selge og presentere næringsbygg, boliger, leiligheter og lignende når som helst og hvor som helst.

Vi gjør det mulig å endre møblement, farger og materialer umiddelbart slik at kunden

kan teste ulike innredninger og løsninger raskt og enkelt. Dette gir brukerne mulighet

til å teste realistiske produkter, og gir oss mulighet til å inngå samarbeid med

bedrifter innen interiør og oppussing. Et eksempel er en bedrift som selger maling og

tapet, hvor vi kan vise kunder hvordan ting kan se ut med produktene fra denne

leverandøren og kan derfor konverteres til økt salg og eksponering for våre partnere.

Vi har et ønske om å ha en årlig omsetningsvekst på minst 20%. Ut i fra

undersøkelser vi har gjort av ulike eiendomsbedrifter har vi sett økninger på

50–80%. Med disse tallene ser vi gode muligheter for vekst. Målet vårt er å ha minst

10 ansatte de neste 3 til 5 årene. Vi har også en forretningsplan som muliggjør

utvidelse til flere markeder hvor vi kan ha salg fra andre selskaper gjennom vår

plattform (som møbler, maling, gulv osv).

I 2019 passerte boligmarkedet i Norge en verdi på 8500 mrd kroner. Fra 2009–2019 ble det solgt 70–90,000 boliger hvert år, hvor økningen har vært stabil fra år til år. Meglere i Norge bruker i snitt 51 dager fra leiligheten blir lagt ut til den blir solgt. Sansta Room Designer kan effektivisere denne prosessen gjennom digitale visninger og vil gjøre det enklere for meglere å få seriøse kjøpere på visning. Via reklame vi utførte i en tidligere fase så vi stor interesse sørover i Europa (spesielt i Kroatia) og mulighetene for å ta

i bruk andre land etter en suksess i Norge er det ingenting som står i veien for.

Målgruppe og distribusjon. 

I første omgang har vi har en stor potensiell kundegruppe som omfatter eiendomsutviklere- og meglere.

Her opplever vi stor interesse, og er sikre på at vi kommer til å ekspandere raskt. Etter å ha bygget opp en kundebase planlegger vi å inngå samarbeid innenfor møbel og innrednings-markedet. Med videre ekspansjon ser vi muligheter ved å etablere en abonnementsmodell som vil gjøre plattformen mer tilgjengelig og stimulere ytterligere vekst.

I dag er distribusjonsmodellen avhengig av B2B, der vi selger produktet til et selskap som driver eiendomsutvikling og/eller mekling. I fremtiden ser vi for oss at vi kan etablere en abonnementsløsning hvor brukere får tilgang på programvaren gratis, men for muligheten til ekstra funksjoner betaler brukere

en fast sum i måneden.

Ønsket bistand, forventninger, lokalisering og belønning. 

Vi trenger hjelp med å komme oss ut på markedet ved å bygge nettverk og snakke med potensielle partnere og kunder.

Vi forventer deltakelse på styremøter annenhver uke (estimert 30 min – 1 time og 30 min),

Ingen formelle krav til lokalisering, da de fleste møtene foregår digitalt, men det kan være en fordel om personen har god kjennskap til eiendomsmarkedet i Oslo og omegn.

Det vi kan tilby er muligheten til å være med å utvikle en fremtidsrettet løsning i et marked i stadig endring. Til riktig kandidat vil vi også kunne tilby godtgjørelser i form av honorar og/eller eiendeler i selskapet.

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Jan-Petter Westlie

Manager Executive Search

900 84 810

jpw@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.