Sikkerhetsdirektør | B+C
Publisert 06 November 2019
Sted
Oslo
Salary
To be disclosed
Kontrakt
Kontrakt
Kategori
NA

SJ er et svenskeid og kundefokusert selskap som i mer enn 160 år har tilbudt togreiser i egen regi og i samarbeid med andre. SJ AB er den største togoperatøren i Norden og den eneste som driver trafikk mellom Skandinavias tre hovedsteder. Hver dag reiser rundt 140.000 kunder med noen av SJ 1100 togavganger fra over 275 stasjoner.

Sikkerhetsdirektør er en del av lederteamet i SJ Norge AS, og jobber samtidig tett på sikkerhetsteamet i konsern. Til rollen ligger det overordnede ansvar for å utvikle, samordne og drive sikkerhets- og beredskaps spørsmål i virksomheten. Videre har man ansvar for å utvikle strategier og planverk knyttet til eget fagområde, bygge en sikkerhetskultur i hele organisasjonen, samt ha tett dialog med relevante myndigheter.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle strategi, planverk og kompetansetiltak knyttet til sikkerhet og beredskap
 • Sikre overenstemelse med relevante lover, regelverk, sertifikater og lisenser
 • Risiko- og beredskapsanalyser
 • Lede og utvikle eget team 
 • Forankre sikkerhetskultur i alle ledd av organisasjonen
 • Avviks- og hendelsesanalyser og utredninger 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, gjerne innen sikkerhetsfag
 • Solid lederbakgrunn fra tilsvarende stillinger
 • Bred kunnskap om sikkerhetskrav, regelverk og nødvendige sertifikater knyttet til samferdsel, gjerne jernbane
 • Erfaring med å utarbeide strategier, planverk og retingslinjer
 • Erfaring fra risikoanalyse og krisehåndtering
 • Gjerne erfaring fra kompleks virksomhet og konsernstrukturer 
 • Erafaring fra dialog med offentlige myndigheter 

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

 • Strategisk blikk og analytiske evner
 • Solide kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Samarbeidsorientert og evne til å bygge tilit og relasjoner 
 • Initiativrik og selvgående med gjennomføringsevne 

Språk

{Language}

Vi tilbyr

{ApplicableCondition}

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Haavard Klemetsen

Manager Executive Search

467 49 848

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.