KLP søker senioranalytiker som brenner for samfunnsansvar og bærekraft  | B+C
Publisert 11 January 2022

KLP Kapitalforvaltning forvalter midler på vegne av forsikringsvirksomheten i KLP-konsernet og andre kunder gjennom KLP-fondene. KLP Kapitalforvaltning er Norges ledende indeksleverandør og leverer i tillegg gode aktive produkter innen spesialiserte områder. Vi forvalter ca. 600 milliarder kroner hvorav ca. 220 milliarder kroner er i verdipapirfond. Forvaltningskapitalen fra konserneksterne kunder i fondene utgjør ca. 110 milliarder kroner og har hatt sterk vekst de siste årene. KLP Kapitalforvaltning er en ansvarlig investor. Vi er særlig opptatt av samfunnsansvar, og ønsker å påvirke til en bedre verden samtidig som vi oppnår høy avkastning for våre kunder.

Brenner du for samfunnsansvar og bærekraft? Om svaret er ja, så har du her en unik mulighet til å påvirke hvilken posisjon KLP Kapitalforvaltning skal ta fremover på feltet ansvarlige investeringer. Du vil bli en del av et dyktig team som ønsker å videreutvikle sin posisjon på feltene samfunnsansvar, bærekraft og ansvarlighet, med en tydelig stemme fremover. Avdelingen arbeider daglig med overvåkning og oppfølging av KLP sine investeringer i lys av blant annet menneskerettigheter, klima og miljø, korrupsjon, skatt, likestilling og mangfold og eierstyring og selskapsledelse. Vi har tydelige ambisjoner som er forankret i en klar strategi for ansvarlige investeringer. Målet er at vi skal være en pådriver for samfunnsansvar og bærekraft i Norge. Vi skal rett og slett bli ledende på feltet.

Typiske arbeidsoppgaver i hverdagen er:

  • Gjøre analyser og følge opp selskaper og investeringer
  • Ha dialog med styre og ledelse i selskaper
  • Eierskapsutøvelse, inkludert stemmegivning på generalforsamlinger
  • Drive den faglige utviklingen i avdelingen
  • Holde i dialog med ulike aktører, som for eksempel bransjeorganisasjoner, forskningsmiljøer m.m.
  • Vurdere og skrive ekskluderings- og inkluderingsbeslutninger
  • Holde innlegg og presentasjoner i eksterne og offentlige foretak

For å kunne lykkes i stillingen ser vi for oss at du har utdanning på masternivå. Du må kunne dokumentere bred kompetanse innen fagfeltet og ha praktisk erfaring fra et eller flere av fagområdene i minimum 8 år. Hvis du har god kjennskap og kanskje også har erfaring fra finansbransjen ser vi på det som en fordel. Du må også ha et høyt kundefokus. Det er også viktig for oss at du behersker norsk og engelsk godt. Videre bør du kjenne deg igjen i å være analytisk, nøyaktig og strukturert. 

{Qualification}

Utdanningsretning

{Education}

{PersonalityHeader}

{Personality}

Språk

{Language}

Vi tilbyr

Du vil jobbe i et solid selskap i stadig utvikling sammen med et godt arbeidsmiljø i attraktive lokaler i Bjørvika. Vi kan tilby gode pensjons –og forsikringsordninger, konkurransedyktig lønn og gode arbeidsbetingelser. Som ansatt i KLP har du tilgang til et velutstyrt treningsrom, sykkelparkering i kjeller, god kantine, et aktivt bedriftsidrettslag og firmahytter i inn- og utland. Hvis du synes dette virker spennende, ønsker vi å komme i kontakt med deg.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte vår rådgiver i Badenoch+Clark Christen Nybraaten på tlf: 928 13 777, epost christen.nybraaten@badenochandclark.no

Du kan lese mer om KLP som arbeidsgiver på www.klp.no

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Christen Nybraaten

928 13 777

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.