Fagansvarlig Bygg og anlegg | B+C
Publisert 04 August 2022

Studieforbundet AOF Norge er arbeidslivets kompetansepartner. Vi tilbyr opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, videregående opplæring, fagskole og opplæring for våre medlemsorganisasjoner.

AOF tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen krever stadig ny kompetanse. Derfor er AOF arbeidslivets kompetansepartner.

Studieforbundet AOF Norge tilbyr opplæring og utdanning til alle, med hovedfokus på basiskompetanse som språk, HMS, videregående opplæring, fagskole, høyskoletilbud i tillegg til opplæring for medlemsorganisasjoner. AOF har et bredt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet.

Avdeling «Fag og kvalitet» ser etter Fagansvarlig til Bygg og anlegg. Stillingen er nyopprettet. Du vil også få ansvar for AOF sin største portefølje: Fagbrev.

Avdelingen ivaretar fellesfunksjoner for AOF og har ansvar for blant annet produktutvikling, kvalitetssikring av AOF Norges kurstilbud, anbud og søknader, markedsføring og kompetansepolitikk. Avdelingen innehar også ansvar for AOF Norges sertifiseringer og leverandørkvalifiseringer som Miljøfyrtårn, Achilles JQS (olje/gass), TransQ (transport), UNCE (kraft/energi/forsyning) og StartBANK (bygg, anlegg, eiendom og finans).

Avdelingen består i tillegg til den nyopprettede stillingen av seks fagansvarlige, markedsansvarlig og avdelingsleder. 

Arbeidsoppgaver

 • Bygge opp AOF Norge som den foretrukne kompetansepartner innenfor bygg, anlegg og industri
 • Initiere faglig og pedagogisk utviklingsarbeid i tråd med arbeidslivets behov
 • Kvalitetssikring av AOF Norges kurs- og studietilbud innenfor bransjene bygg, anlegg og industri samt produktområdet Teori til fagprøven
 • Arbeide aktivt for at AOF Norge er synlig og profilert i relevante nettverk og ovenfor fagmiljøer, fagbevegelsen, samarbeidspartnere og deltakere
 • Pedagogisk og faglig veiledning innenfor eget ansvarsområde
 • Bistå i avdelingens prosjekter
 • Delta i relevante anbuds- og søknadsprosjekter

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev og/eller fagskoleutdanning innen bygg, anlegg eller industri
 • Formell pedagogisk utdanning. Relevant erfaring fra undervisning, veiledning og kursutvikling kan kompensere for manglende utdanning
 • God kjennskap til myndighetenes satsninger og reformer innen livslang læring generelt og eget fagområde og bransje spesielt er en forutsetning
 • Meget god kjennskap til fag- og yrkesopplæring
 • Solid bransjekunnskap og nettverk innenfor ansvarsområdet
 • God kjennskap til fagbevegelsen er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

 • Er fremoverlent og initiativrik
 • Selvstendig og trygg
 • Har teft for utvikling av kurs med arbeidslivets behov
 • Trives i samarbeid med andre, både internt og eksternt
 • Evne til å administrere arbeidsprosesser slik at god kvalitet og framdrift sikres

Språk

{Language}

Vi tilbyr

 • En utfordrende og interessant stilling med stor grad av selvstendighet
 • Bli en del av et engasjert og sterkt fagmiljø
 • Stillingen er nyopprettet, og du vil få muligheten til å bli en viktig del av en organisasjon i vekst med en offensiv strategi innen bygg, anlegg og industri
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Line Disch

Consultant

+47 478 78 262

line.disch@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.