Fagansvarlig Bygg, anlegg og industri | B+C
Publisert 17 June 2022

Studieforbundet AOF Norge er arbeidslivets kompetansepartner. Vi tilbyr opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, videregående opplæring, fagskole og opplæring for våre medlemsorganisasjoner.

AOF tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen krever stadig ny kompetanse. Derfor er AOF arbeidslivets kompetansepartner.

Studieforbundet AOF Norge tilbyr opplæring og utdanning til alle, med hovedfokus på basiskompetanse som språk, HMS, videregående opplæring, fagskole, høyskoletilbud i tillegg til opplæring for medlemsorganisasjoner. AOF har et bredt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet.

Avdeling «Fag og kvalitet» ser etter Fagansvarlig til Bygg, anlegg og industri. Stillingen er nyopprettet, og du får ansvar for AOF sin største portefølje: Fagbrev. Avdelingen ivaretar fellesfunksjoner for AOF og har ansvar for blant annet fag- og produktutvikling, faglig og pedagogisk kvalitetssikring av AOF Norges tilbud, kvalitetssikring av anbud/søknader, veilederopplæring, markedsføring og kompetansepolitikk. Avdelingen innehar også ansvar for AOF Norges sertifiseringer og leverandørkvalifiseringer som eksempelvis Miljøfyrtårn, Achilles JQS (olje/gass), TransQ (transport), UNCE (kraft/energi/forsyning) og StartBANK (bygg, anlegg, eiendom og finans). Avdelingen består i tillegg til den nyopprettede stillingen av seks fagansvarlige, markedsansvarlig og avdelingsleder. 

Arbeidsoppgaver

 • Bygge opp AOF Norge som den foretrukne kompetansepartner innenfor bygg, anlegg og industri med et tilbud som gir mulighet for progresjon og et helhetlig løp fra grunnleggende ferdigheter til etter- og videreutdanning
 • Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid, koordinering og kvalitetssikring av AOF Norges kurs- og studietilbud innenfor eget fagområde samt produktområdet Teori til fagprøven
 • Initiere og utvikle kurstilbud og materiell etterspurt av arbeidslivet innenfor eget ansvarsområde
 • Arbeide aktivt for at AOF Norge er synlig og profilert i relevante nettverk og ovenfor fagmiljøer, fagbevegelsen, samarbeidspartnere og deltakere (eksisterende og nye)
 • Pedagogisk og faglig veiledning innenfor eget ansvarsområde
 • Være oppdatert på rapporter, stortingsmeldinger, lover og forskrifter aktuelt for eget fagområde og sørge for informasjon i organisasjonen tilknyttet dette
 • Delta aktivt og bistå i avdelingens prosjekter
 • Bistå i relevante anbuds- og søknadsprosjekter
 • Bistå i høringsuttalelser relevant for eget ansvarsområde 

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev og/eller fagskoleutdanning innen bygg, anlegg eller industri
 • Formell pedagogisk utdanning. Relevant erfaring fra undervisning, veiledning og kursutvikling kan kompensere for manglende utdanning
 • God kjennskap til myndighetenes satsninger og reformer innen livslang læring generelt og eget fagområde og bransje spesielt er en forutsetning
 • Meget god kjennskap til fag- og yrkesopplæring
 • Solid bransjekunnskap og nettverk innenfor ansvarsområdet
 • God kjennskap til fagbevegelsen er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

 • Brenner for fag- og yrkesopplæring
 • Er fremoverlent og initiativrik
 • Selvstendig og trygg
 • Trives i samarbeid med andre, både innad i avdelingen, i AOF som helhet og med eksterne
 • Evne til å administrere arbeidsprosesser slik at god kvalitet og framdrift sikres
 • Har teft for utvikling av kurs i tråd med arbeidslivets behov

Språk

{Language}

Vi tilbyr

 • En utfordrende og interessant stilling med stor grad av selvstendighet
 • Bli en del av et engasjert og sterkt fagmiljø
 • Stillingen er nyopprettet, og du vil få muligheten til å bli en viktig del av en organisasjon i vekst med en offensiv strategi innenfor din bransje
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Magnus Hallerud Christensen

Business Consultant

+47 47849693

magnus.christensen@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.