Divisjonsleder | B+C
Publisert 18 February 2021

WSP er et av verdens ledende rådgiverselskaper med sterk vekst i Norden. Divisjon Bygg & Eiendom Oslo/Øst er vårt ledende miljø innenfor prosjekt- og byggeledelse. Med rundt 100 ansatte fordelt på 5 avdelinger lokalisert i Oslo, Tønsberg, Sarpsborg og på Innlandet, er divisjonen et sterkt fagmiljø med solide kunderelasjoner i både privat og offentlig sektor. Vi skal velge de smarteste løsningene som bidrar til næringsutvikling og sysselsetting, og anbefale kostnadseffektive og fleksible løsninger for private og offentlige kunder.

WSP Norge søker en Divisjonsleder for Prosjektledelse Bygg & Eiendom

I en verden der alt blir større, smartere og går raskere enn noensinne, lever vi mennesker med samme følelser og behov som vi alltid har hatt. Vi liker bylivet, men har behov for å kjenne på luft og natur. Vi vil ha det komfortabelt, men trenger å bevege kroppen. Vi blir fort oppslukt i ny teknologi, men er urolige over hvordan den påvirker oss. Vi vil at livet skal være enkelt, trygt og trivelig. Og at alt bare skal fungere. WSP sin rolle er å forstå utviklingen, å forstå hvor vi er på vei. Vi tilbyr prosjektledelse, strategisk rådgivning, prosjektutvikling, tverrfaglig rådgivning og prosjektering. Våre kunder er offentlige og private aktører innen by- og tettstedsutvikling, plan og regulering, bygg og eiendom, infrastruktur og samferdsel, energi og industri. I Norge er vi 600 medarbeidere fordelt på kontorer over hele landet, mens vi på verdensbasis er 50 000 medarbeidere ved kontorer i 40 land. Med denne globale ekspertisen i ryggen møter vi våre oppdragsgiveres utfordringer uansett hvor komplekse de måtte være.

Som divisjonsleder skal du legge til rette for gode resultater ved å ha fokus på arbeidsmiljø, kundebehandling og markedsarbeid. Du er trygg i lederrollen, og du er en leder som aktivt bidrar til å løse kundens behov samtidig som du inspirerer og leder divisjonen i tråd med overordnet strategi og mål. Divisjonsleder er en del ledergruppen til WSP Prosjektledelse, og vil være sentral i å utvikle WSP sitt prosjektledermiljø videre. WSP er blant de sterkeste aktørene i dette markedet i Norge, og har store ambisjoner for videre utvikling og vekst. 

Sentrale ansvarsområder

 • Resultat- og personalansvar
 • Kunde og markedsansvar
 • Lede strategi- og utviklingsprosesser i divisjonen og bidra i forretningsområdets strategi- og handlingsplaner
 • Initiere og lede forbedringsprosesser
 • Videreutvikle organisering og prosjektledelsesfaget i tråd med markedets behov
 • Forankre WSPs verdier og strategier hos medarbeiderne

Hvem ser vi etter?

Du er en samlende leder som kan skape stolthet og begeistring i et sterkt fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse. Du evner å motivere medarbeidere, er god på å bygge relasjoner og utnytte muligheter i hele WSP. Som Divisjonsleder må du kunne involvere seg i enkeltsaker og samtidig ha den totale oversikten over divisjonens arbeidsoppgaver.

 • Du er opptatt av at medarbeiderne skal lykkes, du deler av din kompetanse og støtter den enkeltes utvikling, faglig og personlig.
 • Du er analytisk, forretningsorientert og handlekraftig. Du er trygg i relasjon med kunder og uredd i proaktivt salgsarbeid.
 • Du har minimum 10 års ledererfaring fra prosjektorientert virksomhet, og god kompetanse innen prosjektledelse
 • Du har god forståelse for og innsikt i bygg og eiendomsmarkedet, og et etablert nettverk
 • Din utdanningsbakgrunn er mest sannsynlig på bachelor eller masternivå  

Du vil rapportere til direktør for WSP Prosjektledelse og bli et viktig medlem av lederteamet. Kontorplass vil være i Oslo, men det forventes en stor grad av mobilitet, da vi ønsker ytterligere tverrfaglig samarbeid på tvers av lokasjoner og divisjoner. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Utdanningsretning

{Education}

Kjenner du deg igjen? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Vi kan garantere en interessant og mangfoldig arbeidshverdag i et

tverrfaglig miljø hvor nytenkning og engasjement vil bli verdsatt. Du vil få være med på en spennende reise med gode sjanser til å sette varige spor etter deg. Dette er en spennende rolle med mange muligheter i et globalt konsern.

Språk

{Language}

{ApplicableCondition}

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Nina Nord

Senior Consultant

417 98 999

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.