Distriktssjef KLP Skadeforsikring | B+C
Publisert 26 October 2020

KLP Skadeforsikring AS er et heleid datterselskap av KLP som tilbyr forsikringsløsninger til offentlig sektor. Selskapet tilbyr også forsikringsløsninger til offentlig tilknyttede bedrifter og et utvalg av bransjer i det øvrige bedriftsmarkedet. I personmarkedet tilbys forsikringsløsninger med fordeler til privatpersoner med pensjon i KLP. Selskapet ble etablert i 1994.

Er du erfaren innenfor skadeforsikring og risiko og ønsker du å jobbe med store kunder i kommunene?

Vi leter etter en erfaren distriktssjef innenfor skadeforsikring som skal samarbeide med  kommunekunder for å sikre høy kvalitet i avtalen.  Et viktig fokus i rollen er å redusere risikoen for skader og uønskede hendelser.

Du vil få et selvstendig ansvar for å følge opp store kunder og for å avdekke risiko og iverksette tiltak i samarbeid med kunden. En viktig oppgave er også å sørge for at alle forsikrede objekter er korrekt forsikret og oppfyller krav i forsikringsavtalen. En annen sentral oppgave vil være å utarbeide tilbud i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. I den forbindelse vil du gjennomføre risikokartlegging av kommuner som kommer på anbud.

For å lykkes i stillingen kreves det at du har svært god risikoforståelse og forsikringskompetanse. Du har høyere forsikringseksamen eller utdanning på tilsvarende nivå. Videre må du ha god forretningsforståelse og byggteknisk innsikt. I tillegg har du erfaring fra prosjekt- og forbedringsarbeid, du har kunnskap om regelverk innenfor offentlige anskaffelser og du har god kjennskap til offentlig forvaltning.

Vi ser etter deg som er proaktiv og analytisk, og har evnen til å jobbe selvstendig. Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne samt god struktur og nøyaktighet i arbeidsutførelsen. Som person har du gode kommunikasjons og samhandlingsferdigheter og du evner å sette deg inn i kundens utfordringer. Du er en person som evner å tenke nytt og ser gjerne etter muligheter for å forbedre det bestående. Stillingen medfører noe reisevirksomhet.

Vi kan tilby deg: 

  •  En spennende stilling i et solid selskap i vekst  
  • Mulighet for faglig og personlig utvikling  
  • Godt arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kollegaer  
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger  
  • Treningstilbud og subsidiert kantine 
  • Fleksitid

Hvis dette er en stilling som vekker din interesse, og du har det som skal til for å lykkes i stillingen, ser vi frem til å høre fra deg. 

{Qualification}

Utdanningsretning

{Education}

{Personality}

Språk

{Language}

{ApplicableCondition}

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Christen Nybraaten

Manager Executive Search

+47 928 13 777

christen.nybraaten@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.