Destinasjonssjef Fornebu S | B+C
Publisert 09 October 2019
Sted
Oslo
Salary
To be disclosed
Kontrakt
Kontrakt
Kategori
NA

KLP Eiendom AS er et heleid datterselskap av KLP. Vi eier og forvalter eiendommer med en markedsverdi på 68,5 milliarder kroner. Selskapet er et av Nordens største innen forvaltning og utvikling av eiendom. Eiendomsporteføljen består av kjøpesentre, hoteller, kontorbygg og undervisningsbygg, boliger, festetomter og utviklingsprosjekter. Vi har vel 150 ansatte og har virksomhet i Oslo, Trondheim, Stockholm og København. KLP eier handelssentrene Paleet, Byporten og Glasmagasinet i Oslo, Hvaltorvet i Sandefjord, Nordbyen i Larvik (50 %) samt Solsiden i Trondheim.

Vil du lede arbeidet med å løfte Norges mest bærekraftige handelssenter inn i fremtiden?

Vi søker en utadvendt person med iver og kreativitet som skal være i førerrollen for å utvikle Fornebu S sin posisjon som et bærekraftig sentrum for handel, service og sosiale aktiviteter. Butikkbransjen gjennomgår store endringer, og vi trenger deg som har innsikt i hva som skjer og har gode ideer til hvordan vi bør utvikle oss videre. Du vil være bindeleddet mellom senterets kunder, våre leietakere og KLP Eiendoms drifts- og forvaltningsteam, og må finne god balanse mellom alles ønsker og behov.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for senterets betydelige markedsbudsjett.
 • Eksperimentere med løsninger som gjør senteret til et attraktivt sted å være for kunder og leietakere i en verden med et endret handlemønster, økende bruk av netthandel og fokus på bærekraftig forbruk.
 • Sørge for, sammen med driftsavdelingen, at Fornebu S er et rent, pent, livlig og hyggelig sted å være.
 • Hjelpe våre leietakere med å levere god service og riktige varer og tjenester til sine kunder.
 • Planlegge og styre markedsaktiviteter på handelssenteret, herunder sosiale arrangementer og kommersiell profilering.
 • Utarbeide og følge opp budsjett for senteret sammen med eiendomssjef, markeds- og kommunikasjonsrådgiver og økonomiavdeling.
 • Du vil være leder for vår markeds- og aktivitetskoordinator på senteret, og samarbeide tett med vår driftsavdeling, samt forvaltningsavdelingen på vårt hovedkontor i
 • Bjørvika. Stillingen rapporterer til eiendomssjef.

Du vil være leder for vår markeds- og aktivitetskoordinator på senteret, og samarbeide tett med vår driftsavdeling, samt forvaltningsavdelingen på vårt hovedkontor i Bjørvika. Stillingen rapporterer til eiendomssjef.

Kvalifikasjoner

 • 3-8 års arbeidserfaring
 • Lidenskapelig interessert i å bruke teknologi for å løse utfordringer
 • Svært gode muntlige kommunikasjonsevner og en “god penn”.
 • Høyere utdannelse (bachelor minimum)
 • Erfaring med økonomisk styring gjennom budsjetter
 • Bakgrunn fra detaljhandel/retail, eller hotell/hospitality er et pluss
 • Erfaring med forretningsutvikling er et stort pluss

I søknaden din ber vi deg om å reflektere kort over følgende spørsmål:

 Hvordan kan et handelssenter legge til rette for netthandel samtidig som senteret opprettholder sine inntekter?

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

KLP Eiendom har fire verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Vår ønskede Destinasjonssjef for Fornebu S er:

 • Åpen - Du har et sterkt ønske om å utforske verden rundt deg og lære nye ting. Du får energi av å snakke med mennesker, og er glad i å gjøre nye bekjentskaper. Du har respekt for at folk kan tenke annerledes enn du gjør.
 • Tydelig - Du fremmer klare budskap. Du er opptatt av å bli forstått. Du sier fra hvis du ser noe du mener burde være annerledes.
 • Ansvarlig - Du tar dine ansvarsoppgaver på alvor, og sørger for at utfordringer blir løst. Du er åpen om feil du gjør. Du er bevisst på at handlingene dine påvirker samfunnet rundt deg. Du har en sterk bevissthet rundt etiske problemstillinger.
 • Engasjert - Du forsøker å overføre din entusiasme til andre. Du er nysgjerrig og tenker kreativt for å løse utfordringer ved bruk av utradisjonelle metoder. Du er opptatt av å skape en følelse av fellesskap.

Språk

{Language}

Vi tilbyr

 • Stor frihet til å gjøre Fornebu S til en fanebærer for bruk av nye løsninger som bidrar til økt aktivitet, bærekraft og trivsel.
 • Muligheter for personlig utvikling i et miljø med høy fagkompetanse på handelseiendom
 • Konkurransedyktige lønnsforhold, med god pensjonsordning og fri i jul og påske
 • Arbeidsplass i et av verdens mest miljøvennlige handelssentre, i et attraktivt område som utvikler seg raskt.

For spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Ellen Ruth  tlf 907 28 963, eller  Christen Nybraaten, tlf 928 13 777

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Christen Nybraaten

Manager Executive Search

928 13 777

christen.nybraaten@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.