Daglig leder | B+C
Sted
Oslo
Salary
To be disclosed
Kontrakt
Kontrakt
Kategori
Not available

Lambertseter Svømmeklubb har over 50 års stolt historie og er i dag en av landets største svømmeklubber. Med 13 fast ansatte og over 100 timeansatte over 3000 medlemmer, og en sunn økonomi er LSvK i solid posisjon til å videreutvikle organisasjonen som toneangivende miljø for både bredde- og toppidrett.

Til å sikre videre utvikling av en av landets største svømmeklubber, søkes nå:

Daglig leder

«Sammen mot toppen» er LSvK’s visjon. I dette ligger en tro på at fellesskap, lagfølelse og samspill er det som sikrer de store prestasjonene både sportslig og administrativt. Dette gjenspeiles også i klubbens hovedmål:

 • LSvK skal være det beste miljøet for å utvikle seg som svømmer
 • Klubben skal ha svømmere kvalifisert til OL Tokyo 2020
 • Klubben skal tilby svømmeopplæring med høyest kvalitet i Norge, og lære flest å svømme

LSvK ønsker å fokusere på utvikling innen aktivitet, anlegg og organisasjon. Virksomheten skal med andre ord jobbe med både topp og bredde, og samtidig sikre en infrastruktur og en administrasjon som legger til rette for at hvert enkelt medlem skal få den utviklingen de ønsker. Alle strategiske mål er operasjonalisert i klubbens virksomhetsplan som er å finne på LSvK’s hjemmesider.

Utover et høyt sportslig ambisjonsnivå har klubben satt i gang anleggsutviklingsprosjektet  Langbølgen Bad- og Aktivitetshus.  

En ny daglig leder må favne et bredt spekter av oppgaver, samt mestre kommunikasjon mot mange ulike miljøer. Blant de mest sentrale oppgavene er:

 • Sikre fortsatt sunn drift og hensiktsmessig organisering av klubben
 • Bidra til, samt legge rammer for sportslig utvikling i bredde og topp
 • Drift av svømmehallen
 • Drive strategisk utvikling, samt operasjonalisere strategiske initiativ på vegne av styret
 • Sikre langsiktige og gode partnerskap med sponsorer og samarbeidspartnere
 • Bidra til god dialog med offentlige aktører
 • Utvikle et godt arbeids- og klubbmiljø og rammer hvor medarbeidere, medlemmer, publikum og frivillige trives og utvikler seg

Det er mange erfaringsbakgrunner som kan være relevante for en ny daglig leder. Vi tror du kan kjenne deg igjen i følgende:

 • Solid ledererfaring hvor drift, økonomi og salg / markedsføring har vært sentrale oppgaver
 • Dyp kunnskap om, og gjerne erfaring fra idrett og frivillighet
 • Erfaring fra dialog og samspill med offentlige myndigheter
 • Erfaring fra å utvikle både organisasjon og kompetanse
 • Entusiastisk, motiverende og samlende personlighet
 • Strategisk blikk, analytiske ferdigheter og strukturert arbeidsform
 • Innovativ med ønske om å drive utviklingsprosesser

Utdanningsretning

{Education}

{Personality}

Språk

{Language}

Vi tilbyr deg muligheten til å lede landets mest meritterte svømmeklubb. Du får ansvaret for å gå i front i en spennende utvikling samt skape begeistring og idrettsglede for alle medlemmer, uavhengig av aktivitetsnivå.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Styrets leder Håvard Bekk på 992 88 360  eller Haavard Klemetsen i Badenoch+Clark, på 467 49 848

Vi oppfordrer interessenter til å sende inn søknad  via Webcruiter eller sende CV og søknad til hk@badenochandclark.no.  Søknadsfrist er 02.02.2020.

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Haavard Klemetsen

Manager Executive Search

467 49 848

hk@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.