Byggeleder | B+C
Publisert 10 January 2020
Sted
Oslo
Salary
To be disclosed
Kontrakt
Kontrakt
Kategori
NA

Stema Rådgivning AS er en ledende aktør innen prosjekt- og byggeledelse av store, komplekse byggeprosjekter. Som et frittstående konsulentfirma tilbyr vi tjenester innen prosjektadministrasjon og har en variert kundeportefølje innen offentlig og privat sektor. http://www.stemaradgivning.no/

En byggeleder fra Stema er byggherrens representant på bygge- og anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggerreorganisasjonen, entreprenørene og leverandørene. Oppgaven til byggelederen er å påse at resultatet blir i henhold til de forutsetningene som er avtalt for prosjektet.

For tiden har vi prosjekt- og byggeledelse blant annet på; Økern Portal, Alrek Helseklyngen, Nye Jordal Amfi og Nye Tøyenbadet, samt skoler, kultur- og næringsbygg. Vi har rammeavtaler med flere store aktører som Statsbygg, Forsvarsbygg, Bybanen Bergen, Avinor, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg.

http://www.stemaradgivning.no/ 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og levere full kontroll på: SHA, KS, økonomi og fremdrift
 • Koordinering av alle arbeidene etter den entrepriseformen som velges
 • Tilrettelegge for at byggeprosessen skal skape minst mulig forstyrrelser for omgivelsene og nærområdet
 • Samordning av aktiviteter og fremdrift mot brukere
 • Deltagelse i ulike koordineringsmøter
 • Bidra til korrekt og sporbar informasjon til aktuelle parter
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø, og et godt og effektivt prosjektteam

Kvalifikasjoner

 • Utdannet sivilingeniør eller ingeniør
 • 5-10 års erfaring fra prosjekt- og byggeledelse fra byggherresiden
 • God erfaring med kontraktsoppfølging, risikostyring, fremdriftsplanlegging og prosjektstyring
 • Inngående kompetanse i prosesser for prosjektgjennomføring
 • Erfaring med offentlige anskaffelser

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

 • God til å kommunisere skriftlig og muntlig
 • God på samhandling
 • Offensiv og kunnskapsrik
 • Stolt og engasjert

Språk

{Language}

Vi tilbyr

 • Mange spennende byggelederroller i byggeprosjekter både i privat og offentlig sektor

  Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Fokus på kompetanseheving
 • Utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Øystein Gjuvsland

Senior Consultant

991 10 955

oystein.gjuvsland@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.