Byggeleder | B+C
Publisert 06 November 2019
Sted
Oslo
Salary
To be disclosed
Kontrakt
Kontrakt
Kategori
NA

STEMA Rådgivning er en ledende aktør innen prosjekt- og byggeledelse av store, komplekse byggeprosjekter. Som et frittstående konsulentfirma tilbyr vi tjenester innen prosjektadministrasjon og har en variert kundeportefølje både innen offentlig og privat sektor.

En byggeleder fra Stema er byggherrens representant på bygge- og anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggerreorganisasjonen, entreprenørene og leverandørene. Oppgaven til byggelederen er å påse at resultatet blir i henhold til de forutsetningene som er avtalt for prosjektet.

For tiden har vi prosjekt- og byggeledelse blant annet på; Økern Portal, Alrek Helseklyngen, Nye Jordal Amfi og Nye Tøyenbadet, samt skoler, kultur- og næringsbygg. Vi har rammeavtaler med flere store aktører som Statsbygg, Forsvarsbygg, Bybanen Bergen, Avinor, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg.

http://www.stemaradgivning.no/ 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og levere full kontroll på: SHA, KS, økonomi og fremdrift
 • Koordinering av alle arbeidene etter den entrepriseformen som velges
 • Tilrettelegge for at byggeprosessen skal skape minst mulig forstyrrelser for omgivelsene og nærområdet
 • Samordning av aktiviteter og fremdrift mot brukere
 • Deltagelse i ulike koordineringsmøter
 • Bidra til korrekt og sporbar informasjon til aktuelle parter
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø, og et godt og effektivt prosjektteam

Kvalifikasjoner

 • Utdannet sivilingeniør eller ingeniør
 • 5-10 års erfaring fra prosjekt- og byggeledelse fra byggherresiden
 • God erfaring med kontraktsoppfølging, risikostyring, fremdriftsplanlegging og prosjektstyring
 • Inngående kompetanse i prosesser for prosjektgjennomføring
 • Erfaring med offentlige anskaffelser

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

 • God til å kommunisere skriftlig og muntlig
 • God på samhandling
 • Offensiv og kunnskapsrik
 • Stolt og engasjert

Språk

{Language}

Vi tilbyr

 • Mange spennende byggelederroller i byggeprosjekter både i privat og offentlig sektor
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Fokus på kompetanseheving
 • Utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Øystein Gjuvsland

Senior Consultant

991 10 955

oystein.gjuvsland@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.