Brenner du for samfunnsansvar og bærekraft?  | B+C
Publisert 09 July 2021

KLP Kapitalforvaltning forvalter midler på vegne av forsikringsvirksomheten i KLP-konsernet og andre kunder gjennom KLP-fondene. KLP Kapitalforvaltning er Norges ledende indeksleverandør og leverer i tillegg gode aktive produkter innen spesialiserte områder. Vi forvalter ca. 600 milliarder kroner hvorav ca. 220 milliarder kroner er i verdipapirfond. Forvaltningskapitalen fra konserneksterne kunder i fondene utgjør ca. 110 milliarder kroner og har hatt sterk vekst de siste årene. KLP Kapitalforvaltning er en ansvarlig investor. Vi er særlig opptatt av samfunnsansvar, og ønsker å påvirke til en bedre verden samtidig som vi oppnår høy avkastning for våre kunder.

KLP Kapitalforvaltning arbeider systematisk for å integrere samfunnsansvar og bærekraft i forvaltning og investeringsbeslutninger. Vi skal være en pådriver for samfunnsansvar og bærekraft og har en ambisjon om å være ledende på området.

Du vil i denne stillingen få muligheten til å lede avdelingen og fagområdet ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Du vil jobbe med overvåking av investeringene og ha dialog med styret og ledelsen i selskaper knyttet til temaer som antikorrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, klima m.m. Videre skal du gjennomføre analyser og oppfølging av selskaper og saker, og ha dialog med interessenter. Du vil også jobbe med anbefaling om uttrekk og inkludering av selskaper fra investeringene. Det vil være viktig å gjennomføre eierskapsutøvelse, inkludert stemmegivning på generalforsamlinger. 

Arbeidsoppgaver

For å lykkes i stillingen er det viktig at du har høyere utdanning og betydelig erfaring fra næringslivet og fortrinnsvis finansindustrien. Du brenner for samfunnsansvar og bærekraft, og ønsker å videreutvikle KLP Kapitalforvaltnings posisjon som ledende på området med en tydelig stemme på området i det offentlige ordskiftet. Du har god forståelse og innsikt i finansiell forvaltning og børsnoterte selskaper og solid kompetanse og erfaring med internasjonale normer, retningslinjer og krav for samfunnsansvar og bærekraft som er relevante for næringslivet.

Som person har du et brennende engasjement som ofte smitter over på andre du kommer i kontakt med. Du er analytisk, nøyaktig og strukturert. Du er tydelig og flink til å kommunisere med andre og du kan delegere oppgaver, løfte frem og utvikle medarbeidere. Du setter høye krav og er både løsnings og leveranseorientert.

{Qualification}

Utdanningsretning

{Education}

{PersonalityHeader}

{Personality}

Språk

{Language}

Vi tilbyr

  • Spennende arbeidsoppgaver og en sentral lederrolle i et faglig sterkt miljø
  • Store muligheter for faglig utvikling samtidig som du jobber med spennende problemstillinger
  • En stilling som innebærer samarbeid og interaksjon med mange ulike interessenter både internt og eksternt og muligheter til å påvirke stillingens innhold og fokusområder underveis
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Bedriftsidrettslag, organisert trening i KLP-huset og tilgang til KLPs firmahytter
  • Fleksibilitet 

Hvis du synes dette virker spennende og mener å ha det som skal til for å lykkes i stillingen, ønsker vi å komme i kontakt med deg.

Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning, Håvard Gulbrandsen, på telefon 913 44 948. Du kan lære mer om KLP som arbeidsgiver på www.klp.no/jobb

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Christen Nybraaten

Manager Executive Search

928 13 777

christen.nybraaten@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.