Økonomidirektør Bertel O. Steen AS | B+C
Publisert 18 November 2021

Bertel O. Steen er en av Norges store aktører innen bilvirksomhet, som består av import, salg, service, verksteddrift, finansiering og mobilitetstjenester. Selskapet representerer tilsammen ni merker for personbil og nyttekjøretøy i Norge.  

Bertel O. Steen AS er heleid av Bertel O. Steen Holding AS som eies av familien Steen og som er etterkommere etter gründeren, Bertel Otto Steen. I tillegg til Bertel O. Steen AS, eier Bertel O. Steen Holding også landbruksselskapet A-K Maskiner AS, eiendomsselskapet Bertel O. Steen Eiendom Holding AS og investeringsselskapet Bertel O. Steen Kapital AS.  

Vi ser etter deg som vil ha en sentral rolle i den endringsreisen som selskapet og bransjen for øvrig gjennomgår. I tillegg til å ha ansvaret for hele business controlling-funksjonen, så vil rollen bli vektet mye mot utvikling og forbedringsarbeid innenfor både system og prosesser de neste årene. Økonomidirektøren er en viktig støttespiller for vår CFO og inviteres hyppig inn i dialoger med både styret og konsernledelsen rundt temaer som har med økonomistyring å gjøre. Du vil lede en ledergruppe som pr i dag teller 5 mellomledere, og en avdeling som totalt består av ca. 25 svært kompetente medarbeidere.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvar

 • Være en sparringpartner for CFO og CFO sin ledergruppe
 • Legge til rette for god økonomisk styring i konsernet
 • Sikre at alle ledere har tilgang på de relevante styringsverktøy slik at de kan følge opp sitt eget resultatansvar på en effektiv og forsvarlig måte
 • Eie og videreutvikle rapporterings-, prognose- og målstyringsprosessene
 • Eie og videreutvikle konsernets kontostreng
 • Støtte CFO i alle leveranser til styret, revisjonsutvalg og konsernledelsen
 • Være en pådriver for, og støtte til CFO innenfor virksomhets- og risikostyring
 • Identifisere forbedringspotensial og tiltak i konsernet for å skape merverdi og forenkle løsninger
 • Lede og utvikle medarbeidere i egen avdeling
 • Bistå i strategiprosesser og konsernprosjekter med input og deltagelse
 • Bidra til at konsernets strategiske mål operasjonaliseres og følges opp som en del av løpende ledelsesrapportering

Ønsket bakgrunn og erfaring:

Minimum 10 års relevant ledererfaring fra økonomistyring eller controlling er påkrevet. 

Andre områder som også er ønskelig, er erfaring fra:

 • Business Intelligence og automatisk rapportering
 • ERP-implementering og arbeid med forbedringstiltak, gjerne med Lean eller annen metodikk
 • Konsern eller større virksomheter
 • Konsernomfattende prosjektarbeid
 • Kvantitativ analyse og M&A
 • Presentasjon til større grupper
 • Skriftlig fremstilling av saker for beslutningsorganer

Utdanningsretning

{Education}

De viktigste kompetanser for å kunne mestre rollen:

 • Lede og beslutte
 • Støtte og samarbeide
 • Samhandle og presentere
 • Igangsette og prestere

Språk

{Language}

Hvorfor skal du jobbe sammen med oss

 1. Dette er en unik mulighet til å få en sentral rolle i utviklingen og styringen av et av Norges mest spennende bilkonsern.
 2. Du vil få jobbe med svært sultne og dyktige medarbeidere som ønsker både faglig og personlig utvikling.
 3. Du vil få bred faglig utvikling og mulighet til å ha en sentral rolle i store endringsprosjekter.

 

Søknadsfrist er ASAP.

 

 

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Inge Sørensen

Senior Consultant

918 59 816

inge.sorensen@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.