Daglig Leder | B+C
Publisert 08 August 2019
Sted
Gardermoen
Salary
To be disclosed
Kontrakt
Kontrakt
Kategori
Not available

TrafikkDirigering er Norges største selskap innen arbeidsvarsling, sikring og manuell trafikkavvikling i forbindelse med veiarbeid. Selskapet har i sesong over 250 ansatte trafikkdirigenter, i tillegg til 20 ansatte i administrasjonen. Selskapet ble stiftet i 2010 og har bygget seg opp til en omsetning på 120 mNOK i 2018. Selskapet inngår i Saferoad Gruppen og deler konsernets fokus på HMS og trafikksikkerhet. Saferoad Gruppen omsatte for 6,4 mrd NOK i 2018 og hadde i overkant av 2.700 ansatte i 20 land. Selskapets kunder er for en stor del store og mellomstore entreprenørselskaper. For mer informasjon www.trafikkdirigering.no

Vår nye Daglige Leder skal bidra til lønnsom og god vekst gjennom operativ ledelse og tett kontakt med kunder og myndigheter. Kontinuerlig forbedring av virksomheten både eksternt og internt i tett samarbeid med øvrige virksomheter i konsernet er sentralt.

Arbeidsoppgaver

Med opp mot 250 ansatte i sesong, hvorav en stor andel sesongarbeidere, er rekruttering, opplæring  og ledelse av ansatte svært sentralt. Som det ledende selskapet i bransjen trenger TrafikkDirigering kontinuerlig å utvikle løsninger og systemer som både sikrer en effektiv drift og introduserer nye produkter og tjenester. Ny leder må være en pådriver i dette arbeidet.

Selskapets klare målsetting er å være ledende i sin bransje, og etablering av gode relasjoner til offentlige myndigheter og andre eksterne interessenter vil derfor være viktig. Kunnskap om relevante regler for god og trygg trafikkavvikling ved veiarbeid samt drift ihht. lover, regler og overenskomster, er viktige premisser for selskapets markedsposisjon.

Tett kontakt med kunder og myndigheter er svært sentralt for å utvikle selskapet videre og ny leder må selv være en aktiv del av selskapets utadrettede virksomhet.

Selskapet har vokst kraftig og det er behov for å styrke de interne rutiner og systemer for å sikre forutsetninger for videre lønnsom vekst. Det er også nødvendig å utvikle selskapets organisasjon og medarbeidere.

Kvalifikasjoner

  • Operativ, tydelig og synlig leder - eksternt og internt
  • Erfaring fra tilsvarende rolle 
  • Høy fokus på HMS
  • Strukturert arbeidsstil
  • Ambisiøs, har driv og er opptatt av å nå mål
  • Engasjerende og motiverende

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

Som person er du troverdig med gode kommunikasjonsegenskaper og sosiale ferdigheter. Du er genuint interessert i å se forbedringsmuligheter og har øye for detaljer. Videre ønsker vi at du som person har et drivende engasjement, har en sterk gjennomføringsevne og motiveres av å skape gode resultater.

Vi tilbyr deg å være TrafikkDirigering AS sitt ansikt utad og kan garantere deg faglig dyktige og engasjerte kollegaer som kommer til å gjøre sitt ytterste for å hjelpe deg i å lykkes med våre felles målsettinger. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Stillingen skal besettes så snart som mulig - kandidater vil derfor bli fortløpende vurdert. For ytterligere opplysninger om stillingen, kontakt Glenn Andresen tlf. 47 47666777 eller mail: glenn.andresen@badenochandclark.no

Badenoch & Clark leverer tjenester som Executive search, Rekruttering, Prestasjonsutvikling, Karriereveiledning og lederstøtte.  

Språk

{Language}

Vi tilbyr

{ApplicableCondition}

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Glenn Andresen

Senior Consultant

47666777

ga@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.