Teknisk sjef | B+C
Publisert 04 January 2021

FREVAR KF - Fredrikstad vann-, avløps - og renovasjonsforetak - er et kommunalt foretak som produserer drikkevann, biogass, renser avløpsvann, behandler avfall og drifter fjernvarmenett. FREVAR er miljøsertifisert i henhold til ISO 14 001, i tillegg er vannverket kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001. Hele foretaket arbeider etter prinsippet om kontinuerlige forbedringer.

FREVAR er en av landets mest spennende miljøbedrifter, og satser på et aktivt og involverende arbeidsmiljø. Vi ønsker en ny medarbeider velkommen på laget. 

Frevar sitt hovedmål er å bidra til utvikling i samsvar med selskapets tre hovedområder: miljø, økonomi og samfunn. Som et ledd i dette har vi opprettet en Teknisk avdeling som per i dag består av 12 ansatte innenfor fagene elektro, mekanisk, vedlikehold og IKT. For å styrke oss ytterligere er vi er nå på jakt etter en Teknisk sjef.

Som teknisk sjef vil din primæroppgave være å lede vår vedlikeholdsavdeling og ha ansvaret for å iverksette nødvendig vedlikehold i samarbeid med driftssjefer. Du vil bidra i prosjekter, samt jobbe med videreutvikling, kvalitet og forbedring - med kontinuerlig fokus på HMS. Rollen vil ha personalansvar for avdelingen, samarbeide tett med driftsledelsen og være vår fagperson. Vi mener derfor at du er en person som er opptatt av å skape et godt samarbeid, samtidig som du ser viktigheten av å spille andre gode.

Personen vi ser etter er en som både prioriterer og beslutter, samt gir og tar tilbakemeldinger. Du må kunne balansere håndtering av kortsiktige operasjonelle utfordringer med langsiktig utvikling. Din evne til å tenke helhetlig, strategisk og sikre gjennomføring vil være avgjørende for å lykkes i rollen. 

Stillingen rapporterer direkte til direktør og inngår i lederteamet ved FREVAR KF.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle teknisk avdeling, både på faglig- og kompetansenivå
 • Planlegge, prioritere og iverksette oppgaver innenfor vedlikehold
 • Være en pådriver for - og aktivt bidra i forbedringsprosesser
 • Gjennomføre nødvendig kontroll og faste tiltak i henhold til både ISO og intern sertifisering
 • Økonomi og budsjettansvar 

Kvalifikasjoner

 • Høyskole / universitet innenfor relevante fagområder
 • 3-5 års relevant ledererfaring, gjerne fra prosessindustrien
 • Erfaring med prioritering og gjennomføring av vedlikehold
 • Solid kunnskap om myndighets- og miljøkrav
 • Solid erfaring med HMS og kvalitetsarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

 • Inkluderende lederstil med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide kostnads- og driftseffektivt
 • Systematisk, handlekraftig og resultatorientert
 • Tillitvekkende lagspiller med en energisk personlighet

Språk

{Language}

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende jobb i en av Norges ledende miljøbedrifter
 • Mulighet til å delta i - og å lede spennende prosjekter
 • Et faglig sterkt miljø og tverrfaglig samarbeid
 • Et trivelig arbeidsmiljø med gode HMS ordninger og bedriftshelsetjeneste
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pliktig medlemskap i gunstig pensjonsordning. Tiltredelse snarest.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til direktør Fredrik Hellström tlf. 915 53 325 eller senior konsulent Nina Katinka Fredriksen tlf. 467 64 134

Du finner mer om oss på: www.frevar.no

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Nina Katinka Fredriksen

Senior Consultant

+47 467 64 134

nkf@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.