Bovieran/BoMer søker Funding Manager | B+C
Posted 01 March 2022

Bovieran er et veletablert boligkonsept i Sverige. Siden starten i 2009 har konseptet vokst for hvert år. Så langt har vi bygd  rundt 30 Bovieran-prosjekter. Vi fortsetter å utvikle boligene og gjennom årene har vi ønsket tusenvis av mennesker velkommen til sine nye hjem.

Vår ambisjon er at sosialt samvær skal stå i sentrum. For å realisere ambisjonen bygger vi hus med et leilighetsantall som er optimalt med tanke på å bli kjent med naboene. I tillegg  skaper vi også avkoblingsarealer der du kan nyte alenetid. Målet er å bidra til en forandring i byer og menneskers liv ved å tilby et alternativ som representerer noe nytt og verdifullt.

Dette er boliger du gleder deg til å komme hjem til!

BoMer, konseptet som gir deg mulighet til å nyte fordelene av et nybygg – uten å måtte bygge det selv. Vårt forretningskonsept kan forklares ganske enkelt: Vi skal ikke bygge billig – vi skal bygge smart. Ved å benytte prefabrikkere moduler bygger vi boliger som både er av høy kvalitet og samtidig har en prislapp som passer for de fleste. Dette sikrer deg høy kvalitet, svært høyt presisjonsnivå og et hjem bygget for å møte det norske klimaet. I tillegg til å være både tids- og priseffektiv, har vi også høyt fokus på bærekraftig boligbygging. BoMer har sluttet seg til FNs bærekraftsmål for 2030. Målene, vedtatt av FNs generalforsamling i september 2015, definerer 17 områder innenfor klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

 

Funding Manager

Bovieran/BoMer bygger smarte og effektive høykvalitetshus som passer det norske klimaet. For å bidra til dette søker vi nå en Funding Manager. Som Funding Manager vil du arbeide med hele verdikjeden i Bovieran/BoMer, i tett samarbeid med ledelsen og andre ansatte. Selskapet har spennende byggeprosjekter i hele Norge og du vil få ansvar for internfinansiering, likviditetsplanlegging, risk management, garantistillelser, cash management og andre treasury-operasjoner. Vår Funding Manager skal representere selskapene BoMer og Bovieran og være hovedkontakten mot banker i Norge så vel som internt med ledelse og økonomifunksjoner.

Stillingen rapporterer til daglig leder som er lokalisert i Oslo.

Arbeidsoppgaver

  • Følge opp, vedlikeholde og utvikle kredittrammer hos norske banker knyttet til finansiering av byggeprosjekter
  • Finansiell rådgiver overfor prosjektlederne
  • Delaktig i vedlikeholdet av selskapenes likviditetsprognoser i god dialog med bl.a. Business Controlling, Akkvisisjon og ledelsen
  • Interaksjon og samarbeid med kompetente kolleger på tvers i selskapet

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  • Siviløkonom/master økonomi eller tilsvarende utdannelse.
  • Minimum 4 års arbeidserfaring med lånefinansiering av selskaper, gjerne fra bank- og kredittmiljøer og/eller treasury-miljøer
  • Erfaring med låneavtaler og tilknyttet dokumentasjon
  • Det er en fordel med erfaring fra eiendomsbransjen, men det er ikke et krav

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

  • Lagspiller som knytter kontakter internt og eksternt, og da spesielt med eksisterende og nye bankforbindelser
  • Funding Manager vil være svært tett knyttet til og integrert med øvrige ansatte
  • God og faglig sterk interaksjon og samarbeid
  • Utadvendt, proaktivt og høy kapasitet
  • Norsk og engelsk skriftlig og muntlig flytende

Språk

{Language}

Bovieran/BoMer tilbyr

  • En unik mulighet til å være med på lansering av nye boligkonsepter i Norge
  • Være en del av et ambisiøst team med høyt tempo
  • Mulighet til å få brukt og videreutviklet egen kompetanse i et selskap i stor vekst
  • En innholdsrik hverdag
  • Gode betingelser
  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Bli en del av et positivt godt arbeidsmiljø med god takhøyde og herlige kollegaer

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Nina Nord

Manager Executive Search

+47 417 98 999

Start A Conversation

What would you like to speak about?

What would you like to speak about?

Finding my next role

Find your nearest office to speak to a consultant about taking your career to the next level

Finding Candidates

If you're looking for leading talent our experts are ready to help you

Anything else

If you've got anything else you'd like to discuss with us, then let us know.